Telenor

 „Telenor Brzinom do zvezda“, projekat koji Telenor kompanija sprovodi zajedno sa Srpskim Atletskim Savezom, dobitnik je nagrade KAMPANJA SA SVRHOM 2021.

Cilj projekta “Telenor Brzinom do zvezda“, je promocija sportskih aktivnosti u školama i među decom. Ove jeseni prijavljen je i rekordan broj gradova (62), a osmi ciklus već traje u nekoliko beogradskih opština.

Festival društveno odgovorne komunikacije „Kampanje sa svrhom“ daje na značaju projektima koji skreću pažnju na socijalne izazove u društvu i daju moguća rešenja. Cilj Festivala je da podstakne društveno odgovornu komunikaciju i komunikaciju koja je usklađena sa društvenim ciljevima, naročito onim koji se tiču dobrobiti dece.

Nagrade su dodeljene svim kampanjama i projektima na Prvom Festivalu društveno odgovorne komunikacije u Srbiji – KAMPANJE SA SVRHOM, na Međunarodni dan deteta 20. novembra.

„Brzinom do zvezda” je projekat koji zajednički realizuju Telenor i Srpski Atletski Savez od 2019. godine. Nastao je sa idejom da se deca integrišu u zdrav sistem koji će doprineti njihovom srećnijem odrastanju i razvoju, kroz razvoj i popularizaciju atletike, kao i promovisanje sporta i fizičke aktivnosti među osnovcima.​​​​​​​