Telenor se obavezao da plati 35.002.111 evra za dva bloka u frekvencijskom opsegu 800 MHz na tenderu za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio frekvencija koji je organizovao RATEL. Spektar u ovom opsegu omogućiće dalji razvoj i širenje 4G Telenor mreže u Srbiji.

„Naša investicija od 35.002.111 evra za spektar u opsegu 800 MHz potvrđuje našu posvećenost da Srbiju pokrijemo kvalitetnom mrežom i brzim Internetom. Opseg na 800 MHz omogućiće nam da, u skladu sa potrebama naših korisnika, nastavimo sa širenjem 4G mreže i daljim unapređenjem korisničkog iskustva, posebno u pogledu pokrivenosti u ruralnim oblastima i brzine protoka podataka u gradovima“, rekao je Ove Fredheim, generalni direktor Telenora Srbija.

vip 4G LTE
vip 4G LTE

Telenor nastavlja sa razvojem svoje mreže i do kraja marta 2016. godine, više od 99% posto stanovništva imaće pristup brzom mobilnom internetu, dok paralelno sa tim radi na daljem širenju pokrivenosti 4G signalom. Korišćenje novog frekvencijskog opsega na 800 MHz će doprineti i boljoj pokrivenosti unutar zatvorenih prostorija.