U poređenju sa 2014. godinom, upotreba internet komunikacionih servisa u Srbiji značajno je porasla. Skoro 85% mlađih korisnika mobilnog interneta (16-35 godina) barem jednom dnevno koristi internet aplikacije za dopisivanje. SMS i pozivi su i dalje u najvećoj upotrebi – najmanje jednom dnevno ih koristi 80% anketiranih, dok 67% i više puta u toku dana.

Istraživanje „Digital Frontrunners“ koje je sproveo Telenor, bavi se digitalnim komunikacionim navikama mladih ljudi, uzrasta između 16 i 35 godina, koji su identifikovani kao digitalni predvodnici (Digital Frontrunners). Istraživanjem je obuhvaćeno 7 tržišta širom Evrope i Azije, uključujući Srbiju.

Način na koji ova ciljna grupa koristi internet na svojim mobilnim telefonima za svakodnevnu komunikaciju predstavlja odličan indikator u kom pravcu se razvijaju telekomunikacione usluge.

Rezultati pokazuju da postoji veoma snažan rast kada su u pitanju internet komunikacioni servisi i usluge u odnosu na 2014. godinu. Ova promena vidljiva je kako na našem tako i na globalnom tržištu.

Trenutno, upotreba tradicionalnih servisa kao što su pozivi i SMS je na istom nivou kao i prethodnih godina, ali dnevna upotreba internet aplikacije za dopisivanje je u velikom usponu. Konkretno, u drugom kvartalu 2014. godine, 64% korisnika u Srbiji je koristilo ove digitalne servise, da bi se godinu ipo dana kasnije procenat popeo na 85%.

Kada su u pitanju konkretne aplikacije za dopisivanje, udeo korisnika koji koriste Viber, Fejsbuk mesindžer/čet i WhatsApp konstantno raste, dok se upotreba servisa kao što su klasičan e-mejl i Skype smanjuje. Tokom drugog kvartala 2014. godine, 75% ispitanika je svakog dana, makar jednom dnevno koristilo Skype, dok danas to čini 60% ispitanika. E-mejl beleži pad sa 91% na 78% tokom istog vremenskog perioda.

Interesantan je podatak da se, tokom tih 18 meseci, broj direktnih Instagram poruka povećao sa 25% na 29%.

Prema rezultatima istraživanja, naši ispitanici, aktivni korisnici mobilnog interneta i digitalnih usluga očekuju da servisi putem kojih komuniciraju budu brzi i jednostavni za upotrebu na različitim uređajima. Odmah nakon toga, važno im je da digitalni servis omogućava slanje i primanje fotografija i video zapisa.

Mobilne internet komunikacije postaju veoma korišćene i mladi ljudi provode najviše vremena komunicirajući putem aplikacija za slanje poruka. Međutim, i pored toga što ispitanici predstavljaju grupu koja predvodi digitalnu evoluciju, standardni telefonski pozivi kao i SMS smatraju najvažnijim kanalom komunikacije.