SAP

— Na godišnjoj konferencija za korisnike, koja je održana u Aranđelovcu, SAP CFO za region Centralne i Istočne Evrope, Philipp Zielke govorio je o jednom danu finansijskog direktora i najnovijim tehnologijama koja pomažu da finansijski sektor radi brže i efikasnije.

Prema IDC istraživanju, zaposleni u finansijskom sektoru provode 70% svog vremena pripremajući podatke koji se koriste za izveštavanje i analizu – tako da ti izveštaji u stvari zastare i pre nego što donosioci odluka imaju uvid u njih. Preduzeća sve više zavise od informacija u realnom vremenu kako bi ostala „u igri“ i bila konkurentna u digitalnoj ekonomiji. Sa digitalnim poslovanjem, kompanije su u stanju da planiraju i analiziraju kako bi donele ispravne strateške odluke, otkrile i optimalno reagovale na događaje i trendove, i predvidele ishod, tj. proaktivno preduzele akcije da poboljšaju svoj položaj.

Kao što je navedeno od strane IDC, od finansija do operacije, kompanije aktivno redefinišu uloge, tako da su ljudi odgovorni za utvrđivanje prioriteta, otkrivanje i procenu alternativa i njihov finansijski uticaj na organizaciju, donošenje odluka, i preuzimanji optimizovanih akcija. Da biste redefinisali uloge, zaposleni moraju da imaju pristup informacijama i uvid u realnom vremenu.

Govoreći o izazovima sa kojima se susreću finansijski direktori i uopšte zaposleni u ovom sektoru, Philipp je naveo da uz poslovne i digitalne promene kroz koje kompanije prolaze, promene u finansijskom sektoru su takođe od ključne važnosti, shodno potrebama i strategiji poslovanja. Promene u finansijskom sektoru razlikuju se među kompanijama. Međutim, svi uspešni projekti imaju jednu zajedničku karakteristiku: usklađivanje i podrška strateškog pravca u kom će se organizacije kretati u narednim godinama.

S obzirom na to da su finansijski direktori postali angažovaniji u procesima korporativne strategije, promene u finansijskom sektoru za njih predstavljaju ključnu tačku prilikom pripreme organizacije za prilagođavanje koje zahteva realizacija strategije. To zahteva potpuno razumevanje onoga što je za finansijske resurse, procese i tehnologije neophodno u organizaciji kako bi ostvarila stratešku viziju.

„Kompanija SAP se priprpremila za novu digitalnu ekonomiju i promenila strategiju u “Cloud powered by HANA” pre više od pet godina i sa promenom poslovne strategije, započeta je i financijska transformacija. Danas imamo ključnu ulogu u dobitnoj strategiji za SAP. Promene nisu ni lake ni brze, međutim ukoliko kolege iz finansija žele da daju podršku poslovnim promenama, mi ćemo im omogućiti promene. Tehnologija na visokom nivou podržava i omogućava ovakve promene, pogotovo podaci u realnom vremenu i analitika, koji naš posao čine drugačijim, prilagodljivijim, bržim i više strateškim.“ zaključio je g. Zielke.