art nauka

U Republiku Srbiju je stigao prestižni grant Evropskog istraživačkog saveta (ERC), treći po redu u istoriji domaće nauke. Mladi istraživač iz Instituta za fiziku u Beogradu, dr Jakša Vučičević, osvojio je ERC grant u iznosu od 1,5 miliona evra za istraživanja koja bi mogla da unesu tektonske promene u ispitivanja takozvanih visokotemperaturnih superprovodnika i drugih otvorenih pitanja moderne fizike.

Rođen 1984. godine, dr Jakša Vučičević je studirao fiziku na Univerzitetu u Beogradu, gde je i doktorirao. Svoja istraživanja nastavio je u Francuskoj, ali se pre pet godina vratio u Srbiju, gde se u Institutu za fiziku bavi izučavanjem kompleksnih sistema. Za postignute rezultate dobio je više priznanja, osvojio je i PROMIS grant Fonda za nauku, a radove sa rezultatima koji su vrlo zapaženi objavljuje u vodećim naučnim časopisima.

Kako je u novembru 2022. objavio Evropski istraživački savet (European Research Council, ERC), sa 11 nezavisnih recenzija, dr Vučičević je iz prvog pokušaja osvojio ERC starting grant za projekat sa akronimom SCLoTHiFi i pod nazivom Numerically exact theory of transport in strongly correlated systems at low temperature and under magnetic fields.

„ERC grant predstavlja ukazano poverenje da linija rada koju smo nedavno započeli može da vodi ka važnim naučnim rezultatima“, kaže dr Jakša Vučičević, objašnjavajući da njegovi radovi pokušavaju da osvetle strukturne osobine materijala koje određuju takozvanu kritičnu temperaturu za superprovodnost. Ovakvi proračuni odziva materijala su jako teški, ne mogu se rešiti analitičkom metodom, a do skoro se smatralo da ih praktično nije moguće rešiti ni numerički (pomoću kompjuterske simulacije). Međutim, dr Vučičević je razvio novi metod koji kombinuje i analitički i numerički pristup i pomoću koga je moguće odgovoriti na pitanja koja dugo muče fizičare širom sveta.

Superprovodnost je osobina pojedinih materijala da provode električnu struju bez otpora, dakle, bez gubitaka energije. Superprovodnost je dugo, čitav vek poznata u fizici, ima i mnoge tehničke primene, ali se ovaj fenomen pojavljuje samo kod materijala na izuzetno niskim temperaturama (od -273 do -140 stepeni Celzijusa ispod nule).

„Dugoročni cilj jedne čitave naučne oblasti je da se sintetišu materijali koji su superprovodni na sobnoj temperaturi. Takvo otkriće bi predstavljalo novu industrijsku revoluciju“, kaže Vučičević dodajući da će novom metodom i korišćenjem super-računarskih resursa u Institutu za fiziku, koji će se od sredstava ERC projekta još značajno unaprediti, moći da računa „provodnost i dinamičke osobine, bez unošenja nepotrebnih i nekontrolisanih aproksimacija, što do sada nije bilo moguće“.

„Mislim da se na primeru dosadašnje karijere kolege Vučičevića može jasno razumeti kako izgleda proces vajanja jednog vrsnog istraživača u Srbiji“, kaže dr Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku u Beogradu, objašnjavajući da postoje različite uloge u tom procesu za institucije koje žele da ga podstaknu. „Pametnih i vrednih mladih ljudi ima, ali sada po prvi dolazimo i u situaciju da smo dovoljno instituciono ojačani da možemo da im pomognemo u realizaciji njihovih potencijala u našoj zemlji“, smatra Bogojević.

ERC projekti su jezgro izvrsnosti u evropskom sistemu finansiranja nauke – dodeljuju se istraživačima, a ne timovima ili institucijama, koji uspeju da dokažu da imaju ideju, metod ili rezultate koji zaista mogu da promene tok savremene nauke. ERC je najelitniji i najskuplji naučni program u Evropi, a dobili su ga vodeći svetski naučnici u raznim oblastima, među kojima i brojni laureati Nobelove nagrade.

Evropska komisija kroz ovaj program godišnje nagradi više stotina istraživača, ali su u Srbiji do sada u tome uspela samo dve naučnice – dr Sofija Stefanović, bioarheološkinja sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Magdalena Đorđević, fizičarka iz Instituta za fiziku. Dr Jakša Vučičević je treći istraživač u Srbiji i drugi istraživač Instituta za fiziku koji je osvojio ERC grant.

„Evropska unija će odvojiti 640 miliona evra kako bi podržala najbolje među najboljima. Među njima je i jedan naučnik iz Srbije koji je dobio ovo prestižno priznanje“, kaže dr Jelena Begović, ministarka nauke, inovacija i tehnološkog razvoja, objašnjavajući da ERC podrazumeva i značajna finansijska sredstva „kako bi svoju ideju primenio i kako bi čovečanstvo bilo bogatije za neke nove spoznaje“.

„Mislim da Srbija ima dobru nauku i da mora da proba mnogo više, mnogo intenzivnije da aplicira na ovakve pozive“, smatra ministarka Begović. Ona kaže da se „nada da će se i ovaj uspeh Instituta za fiziku nastaviti i da ćemo u jednom momentu krenuti sa izgradnjom njihovog centra Verokio“, dodajući da bi to moglo da privuče najbolje naučnike iz čitavog sveta u Srbiju.

Istraživanja kojima se bavi Jakša Vučičević oslanjaju se na superkompjuterske resurse u Centru za izučavanje kompleksnih sistema Instituta za fiziku, bez kojih ne bi bilo moguće izvesti složene numerčke proračune. Osnovan 1961. godine, Institut za fiziku u Beogradu je institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Sa više od 200 istraživača i stotinama projekata, kao vodeća naučnoistraživačka ustanova za fiziku i srodne naučne oblasti. Institut obavlja istraživanja fundamentalnih mehanizama prirode koja su od prioritetnog značaja za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije.