Ericsson 5G

Nedavno je kompanija Ericsson predstavila rezultate svog tradicionalnog Ericsson Mobility Report istraživanja koje pokazuje da će do 2023. godine, 5G mreže pokrivati preko 20 posto svetskog stanovništva, a da će prvi primeri komercijalne primene doći već 2019. godine.

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem da 5G tehnologije u što kraćem roku postanu dostupne kompanijama i korisnicima telekomunikacionih usluga širom sveta, kompanija Ericsson je prošle nedelje objavila sklapanje dva značajna ugovora sa vodećim operatorima: kompanijom Verizon u SAD-u i kompanijom Deutsche Telekom u Nemačkoj, kao i rezultate testiranja 5G mreže obavljenog zajedno sa TIM operatorom u Italiji.

Komercijalna primena u Americi u drugoj polovini 2018.

Kompanije Verizon i Ericsson sklopile su ugovor o postavljanju mrežne infrastrukture za komercijalno 5G lansiranje u odabranim saveznim državama već u drugoj polovini naredne godine. Verizon  će implementirati pred-standardnu 5G komercijalnu radio mrežu i 5G Core mrežu, a ovo lansiranje dolazi nakon celogodišnjih testiranja fiksne bežične 5G mreže u različitim gradovima u Americi. Tokom tih testova, praćene su performanse mreže prilikom striminga videa u visokoj rezoluciji, korišćenja aplikacija virtuelne i uvećane realnosti i cloud computing servisa.

Modernizacija mreže u Nemačkoj

Kako bi svojim korisnicima ponudila još bolje korisničko iskustvo,kompanija Deutsche Telekom počinje sa modernizacijom svoje mobilne mreže po 5G multi-standardima u Nemačkoj. Ericsson će obezbediti opremu za već postojeću i buduću mrežu i to: Radio Access Network za OSS i hardversku i softversku podršku i servise.

 

Rekordne brzine 5G mreže u Italiji

Ericsson i TIM su izvršili testiranje 5G mreže na Politehničkom univerzitetu u Turinu u Italiji i tom prilikom su dostignute brzine od 20 Gbps. Ovo testiranje je obavljeno na opsegu mreže od 28 GHz, gde je brzina preuzimanja sadržaja dostigla 23,4 Gbps što predstavlja najveću brzinu postignutu kroz korišćenje ove tehnologije u gradskom okruženju.

Odabir Turina za poligon za testiranje je rezultat Memoranduma o razumevanju koji je prošle godine potpisan između TIM operatora i opštine Turin o sprovođenju projekta „Turin 5G“ koji za cilj ima uvođenje ove savremene mreže u grad do 2020. Godine.