Novi, trinaesti broj časopisa Elementi, koji izdaje Centar za promociju nauke, u prodaji je širom Srbije od 10. jula. Pored temata posvećenog urbanoj evoluciji, poslednji Elementi, uz brojne autore i ilustratore, donose i priče o tome šta sanjaju slepi ljudi, o veštačkoj inteligenciji, rečniku neprevodivih ljubavnih pojmova, misterijama superorganizama, istoriji dojenja i mnoge druge.

Temat trinaestog broja časopisa Elementi posvećen je fenomenu urbane evolucije, a inspiracija je nedavno objavljena knjiga Darvin dolazi u grad, holandskog biologa Mena Shilthauzena. Dok većina njegovih kolega odlazi u divljinu kako bi posmatrala prirodne procese, Shilthauzen se opredeljuje da posmatra živi svet u gradu i to posebno na mestima gde se prirodno i veštačko susreću i ukrštaju.

O svom životu u „prirodnoj laboratoriji“, kako je nazvao grad, Shilthauzen govori ekskluzivno za Elemente, preispitujući naš odnos sa divljim svetom i da li priroda isključuje čoveka.

Čarls Darvin je u svojoj knjizi O poreklu vrsta evoluciju opisivao kao spor proces koji se ne može direktno opaziti. Međutim, od druge polovine 19. veka do danas staništa mnogih vrsta znatno su se promenila, a 2007. godine prvi put je na svetu bilo više ljudi koji žive u gradovima nego u ruralnim područjima.

Gradovi koji neprestano rastu, ubrzano se šire i menjaju, postavljaju nove zahteve svojim potencijalnim stanovnicima pa tako veliki broj biljnih i životinjskih vrsta u njima menja svoje životne navike u cilju prilagođavanja, a mnoge od tih adaptacija se mogu uočiti nakon relativno kratkog vremena. Ptice koje u gradu menjaju ton svog glasa, golubovi koji menjaju boju ili leptiri koje prevare reflektori sa stadiona, samo su neki od primera koji su biologe naveli da se posvete novoj oblasti i postanu urbani evolucionisti.