Canon dvogledi

I dok je evropska sezona godišnjih odmora u punom zamahu, Canon Europe, vodeći svetski isporučilac grafičkih rešenja, objavio je da, prema podacima koje otkriva novo evropsko istraživanje, uprkos tome što 92 % potrošača istražuje odmore na Internetu, a uz to njih 82 % rezerviše smeštaj (77 % rezerviše putovanje) preko Interneta, zapanjujućih 93 % evropskih turista i dalje štampa putne dokumente.

Canon MAXIFY MB5350 i MB5050
Canon MAXIFY MB5350 i MB5050

Evropsko istraživanje utvrdilo je da 71 % potrošača štampa putne dokumente kao meru opreza da bi izbegli bilo kakve tehnološke probleme ili zabune tokom putovanja, dok više od pola njih (51 %) čini to iz navike. Prema istraživanju, nemački (75 %) i britanski (74 %) putnici najverovatnije će štampati putne dokumente „za svaki slučaj“.

Među onima koji štampaju putne dokumente, 87 % se njima i služi tokom putovanja. Ipak, više od pola svih ispitanika (57 %) izabralo je da koristi društvene mreže i web kao izvor informacija tokom putovanja, a samo 10 % je zaista koristilo informacije koje je osigurao pružalac rezervacije (tj. internet putničke agencije, servisi za rezervaciju smeštaja itd.).

Marc Ranner, direktor marketinga u kompaniji Canon Europe, kaže: „Jasno je da dok su evropski putnici prigrlili digitalne servise za istraživanje, upoređivanje cena i rezervaciju odmora, i dalje su zavisni od štampanih putnih dokumenata. Bez obzira da li se radi o nedostatku poverenja u elektronske sisteme koje koriste tur operatori ili u svoju vlastitu tehnologiju, postoji snažan apetit za opipljivim, štampanim dokumentima kao pouzdanom referencom“.

Upitani koje informacije turisti žele brzo dostupne dok putuju, ispitanici su kao prvih pet naveli adresu konačnog odredišta (67 %), kartu odredišta (51 %), uputstva do lokacije smeštaja (42 %), uputstva o dolasku do smeštaja javnim prevozom (31 %) i važnije lokalne adrese i telefonske brojeve (28 %).

Ranner nastavlja: „Poruka putničkim agencijama je jasna: štampani putni dokumenti i dalje su neverovatno važni turistima, ali informacije koje sadrže mogle bi biti daleko korisnije. Umesto da ponude detalje vezane samo za rezervaciju ili iskoriste okolni prostor za oglase koji se često zanemaruju, kompanije mogu da dodaju vrednost štampanim putnim dokumentima da bi proširile i poboljšale doživljaj svojih korisnika, ne samo informacijama koje su im potrebne, nego i detaljima koje zaista žele u poznatom, štampanom formatu, smanjujući potrebu da zavise od informacija s Interneta dok putuju.

Postoji i prilika da se spoje prednosti Interneta s pouzdanošću štampanih dokumenata. Korišćenje prilagodljivih, izmenljivih putnih dokumenata koji omogućavaju korisnicima da štampaju ono što im je bitno predstavlja nivo personalizacije koja pokazuje razumevanje potreba korisnika i govori im da su upravo oni u središtu vašeg poslovanja“.

O istraživanju

Rezultati Canonovog istraživanja zasnovani su na anketi koju je sprovela kompanija ICM Unlimited među 5000 kvalifikovanih osoba u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i Španiji u junu 2015.