Onog trenutka kada zakoračimo u 2017. godinu, 2,6 milijardi ljudi koristiće pametne telefone što će činiti trećinu ljudske populacije, podaci su poslovne platforme Statista.com. Tolika zastupljenost mobilnih telefona dovešće do velikih promena u mnogim sferama života, pre svega u komunikaciji, zabavi, edukaciji, ali i poslovanju, kupovini i oglašavanju. Stručnjaci švajcarske softverske agencije Namics analizirali su na koji način će ovakve tehnološke promene uticati i na potrošače.

Prema podacima sa Hostingfacts.com, već sada, više je onih koji internetu pristupaju putem svojih pametnih telefona (52,7%), nego preko desktop-a, dok se čak četiri od pet korisnika smartfona odlučuje za kupovinu putem interneta na svom telefonu.

Promena ljudskih navika prouzrokovana ovakvom tehnološkom revolucijom, dovela je do razvoja mobilnog poslovanja poznatijem kao „m-commerce“, koji olakšava savremenom potrošaču kupovinu i pretraživanje proizvoda uz pomoć mobilnih aplikacija.

„Istraživanja pokazuju da tzv. m-commerce raste brže u odnosu na e-commerce, i to 200% brže, pa je sve više onih koji mesto za svoje usluge i proizvode kupcima nude i na mobilnim platformama. Bilo da su to mala i srednja preduzeća, ili ogromne korporacije – ukoliko žele da su prisutni i vidljivi na tržištu, moraju da prepoznaju važnost integracije biznis aplikacija za mobilne uređaje“, objašnjava Ketrin Simon, iz Namics-a, švajcarske agencije za razvoj softvera i poslovnih mobilnih aplikacija.

Simon dodaje da ljudi žele da razmišljaju i deluju brzo, pa je potrebno da se tehnologije tome prilagode. Sve što nije neophodno, svaki suvišan korak pri odlukama u mobilnom poslovanju, potrebno je izbaciti.

„Mobilne aplikacije nisu zahtevne za telefone, ne zahtevaju jaku internet konekciju, nemaju u sebi mnogo teških elemenata poput video snimaka, zbog čega su pristupačne i jednostavne za upotrebu. Svaka aplikacija nudi i mogućnost bežičnog plaćanja, pa vam za kupovinu nije fizički potrebna bankovna kartica, već samo njen broj.“

Sve veća popularnost mobilnih aplikacija donela je sa sobom i promenu u načinu dizajna i razvoju aplikacija. Ketrin Simon ističe da je dužina trajanja izrade virtuelnog prostora nekog poslovanja znatno smanjena, i to zahvaljujući principu „Prvo mobilno“ (Mobile First).

„Ovaj princip podrazumeva razvoj jednog rešenja koje ima mogućnost optimizacije na različite dimenzije ekrana jer je prvenstveno dizajnirano za ekran smartfona. Naime, ranije je dizajn razvijan za desktop monitor, a potom se iznova kreirao za mobilni telefon, dok se sada isti dizajn koristi u različitim veličinama. Možda to zvuči kao neznatna promena, ali to je jedna od najvažnijih razlika u dizajnu.“

„Živimo u vremenu u kome se proizvodi i usluge nalaze na našim smartfon ekranima. Izbor je postao virtuelan, kao i novac. Prodavci razmišljaju kao kupci – ukoliko je potrebno platiti račune, izabrati nameštaj ili kupiti poklon, mobilne biznis aplikacije nude im samo klik do ispunjenja, s toga možemo da očekujemo da će u 2017. godini ovakav način poslovanja biti sve prisutniji“, zaključuje Ketrin Simon iz Namics-a.