Pomoćnik ministra za informaciono društvo Sava Savić prisustvovao je danas otvaranju „Foruma naprednih tehnologija – potencijali grada Niša“ na Elektonskom fakultetu u Nišu. Konferenciju organizuje Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, Elektronskim fakultetom, Regionalnom Privrednom Komorom i Niškim klasterom naprednih tehnologija.

U Nišu otvoren Forum naprednih tehnologija

Nove tehnologije prožimaju sve sfere društva, digitalizacija poslovnog i životnog okruženja je sve zastupljenija, a IT sektor je postao strateški sektor u Srbiji, rekao je Savić i dodao da je IT industrija dominantna privredna grana.

Konferencija se održava 13. i 14. oktobra, paralelno sa održavanjem renomirane međunarodne IEEE naučne konferencije TELSIKS 2015. Na konferenciji je predstavljena izložba proizvoda privrednih subjekata iz oblasti naprednih tehnologija i prezentacija obrazovnih, naučno istraživačkih i institucionalnih resursa, kao i izložbena postavka – Počeci naprednih tehnologija – kroz istoriju proizvodnje u Gradu Nišu.

U Nišu otvoren Forum naprednih tehnologija

Ovaj projekat je pokrenut kako bi se dobila jasna slika o razvojnim i investicionim kapacitetima, mogućnostima i potencijalima Grada Niša i stepenu razvijenosti sektora naprednih tehnologija, kako u lokalnoj zajednici tako i na nacionalnom i regionalnom nivou, i kako bi se pospešila komunikacija i saradnja istraživačko-razvojnih i obrazovnih institucija sa proizvodnim sektorom.

Pomoćnik ministra je naglasio da su nosioci privrede mala i srednja preduzeća koja se bave elektronskim poslovanjem i posluju inovativno, te je tom prilikom pozvao prisutne da se prijave na konkurs koji je raspisalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija za dodelu sredstava za start-up i inovativne projekte u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Cilj ove konferencije je pozicioniranje Grada Niša kao centra naprednih tehnologija na bazi postojećih institucionalnih i proizvodnih resursa, njihovo jačanje i uspostavljanje tradicionalnog skupa koji će okupljati svake godine stručnjake , razmenu iskustava u ovoj oblasti.