Fabriku vetrogeneratora kompanije Siemens u Subotici posetili su učenici Tehničke škole „Ivan Sarić“. 24 učenika smera bravar–zavarivač u pratnji nastavnika praktične nastave obišli su pogon fabrike, gde su se upoznali sa proizvodnim procesom, jer ih od naredne školske godine očekuje praksa u fabrici.

Učenici su se kroz interaktivnu turu po fabrici upoznali sa konkretnim zadacima i organizacijom posla na radnim mestima na kojima će obavljati stručnu praksu. Sedmoro đaka je tokom juna već pohađalo blok praksu u Siemensovoj fabrici, a za narednu godinu je planiran nastavak prakse za učenike, gde će biti u prilici da se upoznaju sa najsavremenijim proizvodnim procesima, i usvajaju i primenjuju znanje iz oblasti u kojoj se školuju.

Siemens
Siemens

Novi smer u školi „Ivan Sarić“ uveden je upravo na inicijativu kompanije Siemens d.o.o. Beograd, a u okviru projekta uvođenja novih obrazovnih profila u školskom sistemu koji je pokrenula Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

„Porast obima proizvodnje u Siemens fabrici u Subotici nameće potrebu za kvalifikovanim kadrovima, među kojima je i profil bravara-zavarivača za koji se trenutno obrazuje 24 učenika u subotičkoj tehničkoj školi „Ivan Sarić“. Stvaranje kadrova koji su već tokom školovanja prošli obuku kompaniji će doneti uštede u vremenu i poboljšanja u procesu proizvodnje, a mladim ljudima mogućnost da već tokom školovanja steknu praktična znanja i iskustva koja tržište rada percepira kao deficitarna.“, izjavila je Jovana Žuržin, rukovodilac odeljenja Corporate Communications and Government Affairs u kompaniji Siemens Srbija.

 

Siemens će učenicima, pored prakse, obezbediti i određenu nadoknadu za njihov rad, dok je dugoročni cilj ove saradnje da kadrovi koji steknu zvanje bravar–zavarivač i prođu praktičnu nastavu, lakše dođu do stalnog zaposlenja.

Ovakav model dualnog obrazovanja nudi višestruku korist – i kompanijama koje imaju potrebe za određenim kadrovima, i mladim ljudima koji nakon svog školovanja imaju konkretniju perspektivu i bržu mogućnost zaposlenja u struci.

Kompanija Siemens u svojoj fabrici generatora u Subotici zapošljava 1.050 ljudi. Otvaranjem novog obrazovnog profila otvara se perspektiva za daljim rastom broja zaposlenih.