digital parenting

Kompanija Kaspersky Lab, zajedno sa profesorom Dejvidom Smahelom (David Smahel) sa univerziteta Masaryk, sprovela je istraživanje kako bi otkrila na koji način se roditelji u Češkoj suočavaju sa novim izazovima, kao što je činjenica da sve veći broj dece koristi digitalne uređaje i internet. Kada je reč o očuvanju bezbednosti dece na internetu, rezultati istraživanja ukazuju na to da je u modernim porodicama obično otac taj koji uči decu kako da koriste digitalne uređaje, daje im savete kako da bezbedno koriste Internet i instalira bezbednosna rešenja.

Većina roditelja izjavilo je da deca samostalno uče da koriste digitalne tehnologije, a ovakav način učenja postaje sve učestaliji kako su deca starija. Međutim, od svih članova porodice, očevi su najčešće ti koji podučavaju decu – oko 60 odsto očeva podučava svoju decu, dok to čini 40 odsto majki. Takođe, očevi češće vode računa o bezbednosti detetovog digitalnog uređaja (66 odsto), dok majke to čine u 49 odsto slučajeva.

I očevi i majke redovno razgovaraju sa decom o tome šta oni rade na internetu i pomažu im u rešavanju komplikovanih onlajn problema. Međutim, očevi i dalje imaju glavnu ulogu kada je u pitanju savetovanje o bezbednom korišćenju interneta, pri čemu je 44 odsto njih izjavilo da objašnjava deci kako da izbegnu probleme kada su na internetu, dok je 35 odsto ispitanih majki izjavilo isto to.

„U današnje vreme, skoro svako dete određenog doba u Češkoj koristi digitalne uređaje koji su povezani na internet, što znači da roditelji moraju da se suoče sa novim aspektom roditeljstva – ,,digitalnim roditeljstvom”. Imajući u vidu rezultate istraživanja, jasno je da postoje značajne razlike u upotrebi interneta među decom različitih uzrasta, kao i da se digitalno roditeljstvo razvija kako dete raste. Starija deca imaju veću odgovornost prilikom korišćenja digitalnih uređaja, a roditelji se ponekada oslanjaju na njihovo znanje koje nije uvek najpotpunije i može da ih izloži ozbiljnom riziku. Jedna od najvažnijih stvari danas jeste omogućiti deci da budu bezbedna dok su na internetu”, izjavio je profesor Dejvid Smahel (David Smahel) sa univerziteta Masaryk.

„Roditelji danas moraju da misle o tome šta je dobro i loše za njihovu decu kada se govori o digitalnim uređajima, uključujući i to koliko vremena deca treba da provode na uređajima i kako omogućiti deci da budu bezbedna na inteternetu. Zato mi ohrabrujemo roditelje da razgovaraju sa svojom decom o bilo kom problemu koji imaju na internetu, daju im savet kako da koriste Internet na bezbedan način, kao i da kontrolišu šta rade njihova deca dok su onlajn. Kako bi deca bila sigurna od internet pretnji, preporučujemo korišćenje softverskih alata koji imaju opcije za kontrolu dece”, dodao je Jan Sekera, regionalni menadžer za centralnu Evropu u okviru kompanije Kaspersky Lab.