Nakon mogućnosti korišćenja besplatnog internet signala na brojnim lokacijama širom regiona (UNIFI) i gledanja televizije na mobilnim uređajima gde god da ste u Srbiji online (D3 GO), SBB predstavlja UNIFON – njihov novi servis koji svim korisnicima telefonije omogućava da koriste fiksni telefon i kada su van kuće.

UNIFON je besplatna mobilna aplikacija koja omogućava korišćenje SBB fiksnog broja bilo gde da se nalazite u zemlji ili inostranstvu, u skladu sa važećim tarifama naše fiksne telefonije. Preporučuje se da aplikaciju koristite uz bilo koju dostupnu WiFi mrežu.

UNIFI mreža

Prednosti:

  • Velika ušteda na dolaznim i odlaznim pozivima u romingu
  • Razgovori unutar SBB fiksne telefonije i dalje ostaju besplatni
  • UNIFON aplikacija omogućava da pozive usmerene ka fiksnom telefonu primate na vašem mobilnom uređaju (telefon, tablet…), i to na čak pet istovremeno. Kada ne želite da vam fiksni telefon zvoni na mobilnom uređaju, brzo i lako isključite ovu uslugu. U bilo kom trenutku je ponovo aktivirajte.
  • Razgovarajte, dopisujete se, razmenjujte zvučne, foto i video zapise sa drugim korisnicima SBB fiksne telefonije koji imaju UNIFON aplikaciju.