Privredna komora Beograda i kompanija Devana Technologies, koja je svetski lider u svom domenu upravljanja velikog broja internet sajtova, osmislile su  i pokrenule pilot projekat upoznavanja dece nižeg razreda osnovne škole sa web informacionim tehnologijama.  

Na samom početku projekta, u ponedeljak 19. oktobra 2015. godine učenici četvrtog razreda OŠ Filip Filipović, kao ogledno odeljenje,  posetili su razvojni deo kompanije Devana Techologies, gde su ih pored organizatora projekta, dočekali zaposleni kompanije. Tokom posete, učenici su odslušali predavanje sa praktičnom primenom kako se primenom Word Press alata pravi web site, zatim su obišli kompaniju i upoznali se sa njenim funkcionisanjem, razvojnim sektorima i timovima. Po mentorskom principu, edukacija dece se dalje nastavlja u školi u okviru mini labaratorije, posebno pripremljenoj za realizaciju ovog projekta.

g410

Za potrebe praktične realizacije planiranih obuka i sadržaja aktivnosti namenjenih učenicima,  kompanija Devana Techologies je donirala neophodnu opremu kojom je opremljena škola i postavljenja mini labaratorija.

Takođe, planira se i pravljenje IT sekcije učenika viših razreda kako bi deca za potrebe škole sama održavala instaliranu opremu.

Sa projektom, koji su pokrenuli Privredna komora Beograda i Devana Tecnologies u kome učestvuje i osnovna škola Filip Filipović sa Voždovca, upoznato je i Ministarstvo prosvete.
Poseban cilj ovog projekta je podizanje niova svesti o internetu i web tehnologijama, pružanju mogućnosti da se tokom školovanja u ranijem dobu, deca praktično susretnu sa savremenim tehnologijama i time imaju prednost u odnosu na izbor svog obrazovanja, opredeljenja buduće profesije i daljeg usmerenja.

Važnost projekta se ogleda i u započinjanju rešavanja najvećeg problema IT sektora u Srbiji, a to je nedostatak kadrova na tržištu i nedovoljna produkcija traženih zanimanja od strane obrazovnog sistema u odnosu na potrebe privrede.