Kaspersky Lab

Najnoviji trendovi sajber kriminala su raznovrsniji i kompleksniji nego ikad pre – oni uklučuju napredne eksploite koje se koriste u ransomware napadima, kreativne spam i fišing napade koji koriste aktuelne vesti kako bi privukli korisnike, napade koji se oslanjaju na psihološku manipulaciju i otkrivanje podataka, pa čak i legitimne softvere iskorišćene kao sajber oružje. Ubrzani napredak sajber pretnji zahteva poboljšanje u oblasti sajber bezbednosti.

Novo rešenje za bezbednost krajnje tačke preduzeća koje nudi kompanija Kaspersky Lab (Kaspersky Endpoint Security for Business) predstavlja veliki pomak na ovom putu: ono uključuje detekcionu tehnologiju najnovije generacije koja koristi dinamičko mašinsko učenje, povećanje kontrole vidljivosti i granularne bezbednosti: upravljanje ranjivostima, zaštitu verifikacionih podataka i integraciju sa tehnologijama za detekciju, kao i odgovor na pretnje krajnjoj tački (EDR- Endpoint Detection and Response.)

Tehnologija sledeće generacije sa potpuno  novim dizajnom

Kako bi održalo najviše standarde zaštite, proverene od strane nezavisnih istraživača i hiljada korisnika širom sveta, rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business nastavlja da razvija svoje tehnike detekcije. Ovogodišnje inovacije su potpomognute unapređenim dinamičkim mašinskim učenjem, omogućavajući detekciju zlonamernih aktivnosti u realnom vremenu. Ostale tehnologije najnovije generacije uključene u ovo rešenje su i: bihejvioralna detekcija, sistem za prevenciju upada u host računare (Host-based Intrusion Prevention System – HIPS) i alat za prevenciju i saniranje eksploita (Exploit Prevention and Remediation Engine).

Razne mere široke bezbednosne kontrole dopunjene su novim sposobnostima. Ovo uključuje i novi mehanizam koji čuva procese ključne za sistem i sprečava curenje lozinki kao posledicu korišćenja mimikatz alata. Ovo pomaže preduzećima da se zaštite od trenutno aktuelnih pretnji, poput WannaMine-a, koje preuzimaju računare i koriste njihove resurse kako bi rudarili kriptovalute.

Deo rešenja koji se bavi upravljanjem ranjivostima i pečevima omogućava automatsku eliminaciju ranjivosti, uključujući detekciju i prioritizaciju, skidanje pečeva i apdejta, testiranje i distribuciju. Ovo smanjuje rizik od ranjivosti u okviru popularnih softvera koje uspešno eksploatišu sajber kriminalci.

Potpuno redizajnirani korisnički interfejs vizualizuje nivoe zaštite i bezbednosne komponente, prikazujući status i efektivnost raznih tehnologija najnovije generacije – što omogućava korisnicima da se uvere da je svaki nivo zaštite osposobljen i da radi.

Upravljanje granularnom bezbednošću i potpuna vidljivost

IT svake organizacije sačinjen je od jedinstvenog miksa sistema, mreža i uređaja – i potrebno je da se IT bezbednost uklopi u postojeću infrastrukturu i zaštiti svaki njen deo. Rešenje za bezbednost krajnje tačke u preduzećima kompanije Kaspersky Lab (Kaspersky Endpoint Security for Business) pruža pregršt mogućnosti za kontrolu bezbednosti servera kojima se može upravljati sa jedinstvene tačke – uključujući i dopunjenu zaštitu od rensomvera, zaštitu od spoljašnjeg internet saobraćaja i moda za podrazumevano blokiranje nepoznatog softvera (Default Deny mode) za Microsoft Windows servere, sistem za prevenciju eksploita i konfiguraciju za firewall. Ove sposobnosti, dostupne i za računare radne stanice i za servere, omogućavaju integrisano upravljanje bezbednošću od strane korisnika.

Kroz potpuno nativnu integraciju koju pruža rešenje Kaspersky Endpoint Detection and Response, postiže se potpuno novi nivo vidljivosti. Zahvaljujući ovoj inovaciji, rešenje Kaspersky Endpoint Security for Business zajedno sa rešenjem Kaspersky Endpoint Detection and Response se može koristiti kao sistem za detekciju i odgovor na pretnje krajnje tačke (EDR agent) koji prikuplja metapodatke i inverzije kontrole (IoCs). Ova inovacija osnažuje sposobnosti jednog preduzeća da sprovede detaljnu istragu i sanaciju u slučaju da dođe do nekog ozbiljnijeg sajber incidenta.

Poboljšanja koja se tiču upravljanja mobilnošću uključuju unapređenu vidljivost kroz nadzor zaštite na svim uređajima, pojednostavljenu primenu i upravljanje kroz sisteme EMM sisteme za Android uređaje.

Skalabilnost i felksibilnost primene za korisnike

Nova verzija preduzima još jedan bitan korak u cilju  poboljšanja korisničkog upravljanja i primene u okviru većih preduzeća. Rešenje  sada pruža skalabilnost prikladnu za rad jednog velikog preduzeća, omogućavajući upravljanje do 100.000 kranjih tačaka  kroz jednoserversku instalaciju.

Zahvaljujući prethodno spomenutoj skalabilnosti kao i optimizovanom učinku i umanjenom trošenju resursa u okviru novog lajt Cloud moda, rešenje je prikladno za rad u kompaniji bilo koje veličine i bilo kakvih bezbednosnih potreba: od onih srednje veličine do velikih korporacija.

Jedan od klijenata kompanije Kaspersky Lab, izvršni direktor i šef tima DS Virgin Racing, Aleks Tai (Alex Tai), izjavio je: „Uzbuđeni smo povodom partnerstva sa kompanijom Kaspersky Lab. Svi znamo da motosport sa sobom nosi podrazumevane rizike kako sportske, tako i tehničke prirode. S obzirom na to, mogućnost da budemo potpuno sigurni u svaki aspekt bezbednosti i sigurnosti od ključne je važnosti. Drago nam je da smo pronašli partnera od poverenja koji eliminiše naše brige o sajber bezbednosti kroz dokazan kvalitet svojih rešenja i tehnologije.“

Dimitri Alešin, potpredsednik sektora za marketing rešenja u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je: „Dok mnoge kompanije za sajber bezbednost koriste  svoje najprodavanije tehnologije kako bi pružile odgovor na iste pretnje, potrebe sajber bezbednosti preduzeća se menjaju uz rastući značaj podataka, kontinuiteta poslovanja i neprekidnog stremljenja ka većoj efikasnosti. Čak i pri korišćenju najnaprednijih anti-malver sistema za zaštitu, postoje rizici i bezbednosni izazovi koji su jedinstveni za svaku organizaciju. Zato mi  razvijamo naše felgšip rešenje u kontinuitetu, unapređujući njegovu nagrađivanu zaštitu sa još više sposobnosti – za sveobuhvatno upravljanje bezbednošću.“

Ovo rešenje je dostupno širom sveta kroz modele tradicionlanog  licenciranja kao i licenciranja na pretplatu.