Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će Srbija uskoro, po prvi put, dobiti Zakon o informacionoj bezbednosti kojim će na celovit način biti uređen pravni okvir u toj oblasti.

“Do sada je ova oblast bila definisana kroz najmanje osam različitih zakonskih rešenja, sada će to biti celovit pravni okvir koji Srbija dobija sa Zakonom o informacionoj bezbednosti”, rekao je Ljajić na Konferenciji o informacionoj bezbednosti i velikim zbirkama podataka, koju je organizovalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa američkom ambasadom u Beogradu, Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Taj nacrt zakona je, kako je rekao, u skladu sa evropskom strategijom o bezbednosti informacionih sistema.
Zakonom će se, kako je naveo, urediti mere zaštite od bezbednosnih rizika u informacionom sistemu.

Takođe će se, dodao je, definisati obaveze i odgovornosti svih pravnih lica prilikom korišćenja i upravljanja informacionim sistemima, ali i definisati nadležnosti svih organa u sprovođenju ovog zakona.

Ljajić je istakao da će po prvi put biti formirano i telo za koordinaciju poslova informacione bezbednosti, ali i da se prvi put ustanovljava i nacionalni centar za prevenciju bezbednosnih rizika u informaciono komunikacionim sistemima.

cyber-crime

“Ne radi se o uspostavljanju novim institucijama, već o boljoj organizaciji različitih sistema unutar državne uprave koji bi trebalo da koordiniraju na poslovima u oblasti informacine bezbednosti”, rekao je ministar.

On je istakao da je uvažen čitav niz primedbi na ovaj nacrt zakona, dobijenih kroz javnu raspravu.
Američki ambasador u Srbiji Majkl Kirbi izjavio je da Srbija može da očekuje pomoć američkih kompanija u suzbijanju visokotehnološkog kriminala, ali i dodao da u MUP-u rade ljudi koji su veoma stručni za ovu oblast.

On je rekao da je u suzbijanju visokotehnološkog kriminala potrebna pomoć vlade jer bez toga, kako je dodao, nema uspeha na ovom polju.