Prateći potrebu sve intenzivnije primene informaciono-komunikacionih tehnologija u svim domenima privredne aktivnosti i činjenicu da su donošenjem relevantnih zakona stvoreni regulatorni uslovi za brži razvoj eUprave i digitalnu transformaciju državne uprave i lokalne samouprave, tematski deo sednice Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda bio je posvećen procesu razvoja eUprave, kao i mogućnostima i efektima korišćenja elektronskih usluga na poslovanje.

Diana Gligorijević, predsednica Odbora sektora usluga Privredne komore Beograda je rekla da je današnja tema važna za sve članove Odbora sektora usluga, ali i za privrednike iz sektora industrije i poljoprvrede, što pokazuje njihovo prisustvo na današnjem skupu. U radu skupa učešće su uzeli i predsednik Odbora sektora industrije, Dušan Rakić i predsednica Odbora sektora poljorivrede, Jadranka Rajevac Grujić.

“Usluge i firme koje se bave uslugama su, zapravo, defakto, srpska proizvodnja. Usluga je proizvod, i sve firme koje se bave uslugama moraju da imaju i svoj momenat promocije, ali i svoj momenat urednog i regularnog poslovanja u novim uslovima tranzicije i digitalizacije”, rekla je Gligorijević u uvodnom obraćanju.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu je rekao da je digitalizacija jedan od prioriteta Vlade Srbije i da Kancelarija realizuje brojne aktivnosti u cilju sprovođenja Strategije razvoja elektronske uprave planirane do kraja 2018. godine, posebno istakavši primenu Zakona o elektronskom poslovanju, Zakona o elektronskoj upravi, različitih sistema elektronskog plaćanja, daljeg razvoja informacionog sistema „eZUP“, kao i postavljanja podataka na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.

“Talas digitalizacije je pokrenuo sva ministrastva da kreiraju zakonska rešenja u svom segmentu i rezultati su već vidljivi. Ministarstvo unutrašnjih poslova je otišlo i korak dalje uvođenjem elektronske prijave za strance”, naveo je Jovanović, ali je i istakao potrebu za transferom znanja tamo gde se proces digitalizacije usporeno razvija.

“Problem se, iz različitih razloga, javlja čak i prilikom korišćenja relativno prostih informacionih sistema, posebno u manje urbanim sredinama i to dovodi do potrebe za podizanjem svesti o značaju digitalizacije i šta sve korisno ona donosi. Neophodno je da se organizuje serija obuka i prema privredi i prema građanima i lokalnoj samoupravi “, rekao je Jovanović.
Privrednici su izneli probleme sa kojima se susreću u praksi i složili se da je edukacija neophodna kako bi svi koji učestvuju u procesu digitalizacije postupali u skladu sa procedurama.

Aca Popović, v.d. direktora PKS-Privredne komore Beograda je izrazio zadovoljstvo pokrenutom inicijativom od strane privrednika, ali i uverenje da će svi problemi na koje privrednici budu ukazivali u procesu digitalizacije, biti pažljivo razmatrani u okviru Komorskog sistema Srbije i zajedno sa državom rešavani i predupređeni.

“Mi ćemo ka Privrednoj komori Srbije i ostalim komorama uputiti predlog da Komorski sistem bude edukator i organizator edukacije. Potrebe su ogromne, imajući vidu da ona dotiče i privredna društva i lokalnu samoupravu i građane, ali verujem da ćemo ispuniti očekivanja privrede”, zaključio je Popović.

Pravovremeno informisanje privrednika o prednostima korišćenja usluga eUprave će doprineti ne samo smanjenju troškova poslovanja i uštedi u vremenu, već i lakšem uklјučivanju u savremene tokove elektronskog poslovanja i sam proces digitalizacije, označen kao prioritetan na nacionalnom nivou.