RATEL licitacija
Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge uspešno je sprovela postupak javnog nadmetanja za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija u radiofrekvencijskom opsegu 791-821/832-862 MHz za teritoriju Republike Srbije.

Javnom nadmetanju su prisustvovali predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija predvođeni ministrom i potpredsednikom Vlade Rasimom Ljajićem, predstavnici sva tri mobilna operatora i predstavnici medija.

Ponude su u roku predviđenom konkursnom dokumentacijom podneli operatori „Telekom Srbija“ a.d, Vip mobile d.o.o i Telenor d.o.o. Otvaranjem finansijskih ponuda utvrđeno je da su sve tri ponude ispravne, sa ponuđenom početnom cenom od 17.500.000 evra za frekvencijski blok od 5 MHz. Svaki operator je dobio po dva bloka:

•„Telekom Srbija“ a.d. po ukupnoj ceni od 35.051.000 evra
• Vip mobile d.o.o po ukupnoj ceni od 35.000.000 evra
• Telenor d.o.o. po ukupnoj ceni 35.002.111 evra

Ukupan iznos od 105.053.111 evra će biti uplaćen u budžet Republike Srbije. RATEL će operatorima izdati dozvole za korišćenje frekvencijskih opsega na deset godina, uz mogućnost produžavanja za još pet. Reč je o opsezima koje su ranije koristili televizijski emiteri, a oslobođeni su u okončanjem procesa digitalizacije. Nakon isteka 4 meseca od dodele dozvola mobilni operatori će početi da pružaju usluge širokopojasnog pristupa internetu na tehnološki neutralnoj osnovi.

“Veoma smo zadovoljni uspešnim sprovođenjem ovog postupka. S jedne strane, uspešna prodaja nacionalnog dobra predstavlja neposredni doprinos budžetu, a s druge strane, mobilni operatori će građanima moći da pruže kvalitetniju uslugu i uvedu nove servise. Rezultat će biti dinamičnije i konkurentnije tržište usluga mobilne telefonije u Srbiji”, rakao je dr Vladica Tintor, direktor RATEL-a i predsednik Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.