Data securityData security

Današnje kompanije su suočene sa izazovom u vidu sve veće kompleksnosti IT infrastrukture, a samim tim upravljanje bezbednošću postaje jedna od njihovih najvećih briga. Prema rezultatima istraživanja o IT bezbednosnim rizicima u 2016. godini, koje su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International, skoro svaka peta kompanija na svetu ima problema sa upravljanjem bezbednošću na različitim platformama.

Pored obezbeđivanja svih platformi, uređaji koji koriste Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Security for Exchange Servers i Kaspersky Security for SharePoint sada se mogu nadgledati preko administratorkse konzole Kaspersky Security Center, koja postavlja višeslojnu zaštitu na viši nivo i omogućuje bolju saradnju i komunikaciju među zaposlenima.

Kako bi upravljanje bezbednošću bilo jednostavno i intuitivno, među novim opcijama i poboljšanjima nalazi se i potpuno daljinsko instaliranje rešenja Kaspersky Endpoint Security for Mac. Pojednostavljeno instaliranje, zaštita i upravljanje mobilnim uređajima, kao i nova opcija za upravljanje WiFi mrežama (pravi listu proverenih WiFi mreža), pomoći će kompanijama da idu u korak sa trendovima kao što je BYOD (Bring Your Own Device), bez kompromitovanja bezbednosti ili efikasnosti.

Budući da se njegove funkcionalnosti fokusiraju na korporativno okruženje, novi Kaspersky Endpoint Security for Business može se koristiti kao senzor na platformi za detekciju i odbranu od ciljanih napada. Nakon instalacije, senzorska komponenta može prikupljati i slati podatke ka platformi, pružajući veći uvid u korporativne sisteme. Takođe, funkcionalost koja se odnosi na nadgledanje promena na Kaspersky Endpoint Security for Business omogućuje IT bezbednosnim timovima da prate sve promene u bezbednosnim politikama i zadacima, i da upoređuju promene kako bi odmah identifikovali potencijalne nesaglasnosti. To značajno poboljšava kontrolu nad promenama bezbednosnih podešavanja.

Novi pristup kompanije Kaspersky Lab u borbi protiv sajber pretnji

Nova verzija bezbednosnog rešenja kompanije Kaspersky Lab zasnovano je na pristupu „HuMachine intelligence“, kombinaciji velike baze podataka o sajber pretnjama, učenju mašine i stručnom znanju najboljih bezbednosnih timova kompanije. Pomoću algoritama za učenje mašine, zasnovanih na big data podacima sa mreže Kaspersky Security Network, detektuju se sajber pretnje. Na ovoj mreži se svakodnevno obrađuju podaci koje dobrovoljno dostavljaju milioni korisnika Kaspersky Lab proizvoda, dok bezbednosni stručnjaci konstantno adaptiraju matematičke modele za detektovanje novih sofisticiranih pretnji.

Kaspersky Endpoint Security for Business omogućuje pravu sajber bezbednost, pokrivajući nekoliko nivoa korporativne IT mreže.

Pretnje se identifikuju i blokiraju pomoći više tehnika. Pored preciznih algoritama koji omogućuju detekciju poznatih malvera, koriste se i tehnike kao pto je heuristika zasnovana na učenju mašine i bihejvioralni mehanizmi koji omogućuju detektovanje prethodno nepoznatih i sofisticiranih primeraka. Neki od mehanizama su:

  • Strukturalna heuristika
  • Mehanizmi za detekciju zasnovani na simulaciji, koji sprovode bezbedno „pseudo aktiviranje“ skripti i binarnih fajlova
  • Behavioral System Watcher tehnologija, koja omogućuje detekciju najnaprednijih vrsti malvera, kao i „nextgen“ modele napada, kao što su ransomware i Powershell malver.
  • Automatic Exploit Prevention (AEP), tehnologija koja neutrališe tehnike za iskorišćavanje ranjivosti i štiti popularne mete kao što su Java, Flash, Adobe Reader, pretraživači i MS Office aplikacije, čak i u slučajevima napada „nultog dana“.

Kaspersky Security Network omogućuje cloud zaštitu sa pravovremenom reakcijom na nove pretnje, dok modeli za učenje mašine omogućuju detekciju novih pretnji čak i u „oflajn“ režimu.

Stručnjaci kompanije Kaspersky Lab analiziraju najsofisticiranije pretnje i konstantno ažuriraju algoritme za učenje mašine kako bi mogućnost za grešku sveli na minimalni nivo. Ljudsko iskustvo i stručnost su od neprocenjivog značaja za učenje mašine, u kombinaciji sa korišćenjem ogromne baze podataka o pretnjama. Ovaj pristup omogućuje kompaniji da ostvari najveći stepen detekcije i najmanji nivo netačnih rezultata, što je i dokazano brojnim nezavisnim testiranjima.