Veeam Software

Korisnici sada mogu da kupe kompletna HPE i Veeam rešenja direktno od HPE-a i njegovih preprodavaca, što im omogućava da iskoriste Veeam-ova vodeća rešenja dostupnosti u industriji, kako bi mogli da rade po principu 24.7.365 u cloud-first eri.

 Veeam® Software, inovativni pružalac rešenja koja omogućavaju stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise™), objavio je danas da se pridružio kompletnom Hewlett Packard Enterprise (HPE) programu.  Program dodaje Veeam rešenja u HPE-ov cenovnik, tako da korisnici mogu da kupe kompletna HPE i Veeam rešenja direktno od HPE-a i njegovih preprodavaca. To im omogućava da iskoriste Veeam-ova vodeća rešenja dostupnosti u industriji, kako bi mogli da rade po principu 24.7.365 u cloud-first eri.

Korisnici imaju sledeće koristi od Veeam-ovog pridruživanja kompletnom HPE programu:

  • Sve na jednom mestu — kupite kompletna HPE i Veeam rešenja putem samo jedne HPE narudžbenice
  • Validirano rešenje — budite sigurni u HPE-ovu validaciju garancije interoperabilnosti koja će omogućiti da Veeam upotpuni HPE-ova rešenja diskovnog prostora i servera

Kao deo kompletnog HPE programa, korisnici će biti u mogućnosti da kupe Veeam Availability Suite, Veeam Backup & Replication i Veeam Backup Essentials Enterprise i Enterprise Plus izdanja za VMware vSphere i za Microsoft Hyper-V okruženja.

 

„Veeam ima dugogodišnji odnos sa HPE-om, i ja sam oduševljen što nastavljamo da jačamo taj odnos tako što ćemo postati sastavni deo kompletnog HPE programa,” rekao je Peter McKey predsednik i glavni operativni direktor u Veeam-u.  „Kombinovanjem Veeam-ovog vodećeg rešenja dostupnosti u klasi i HPE-ove tradicije po pitanju servera, diskovnog prostora i konvergovanih sistema, omogućićemo korisnicima da napreduju u eri digitalne transformacije.”

 

Zajedničko rešenje maksimalno iskorištava Veeam-ovu viziju za današnju cloud-first eru – Veeam platforma dostupnosti za hibridni cloud – prema kojoj preduzeća aktivno tragaju za pravim rešenjima dostupnosti kako bi ispunila savremene Ciljeve nivoa usluga (SLOs) za oporavak podataka i aplikacija u hibridnom cloud-u čime se obezbeđuje poboljšana efikasnost, agilnost i pouzdanost u okviru njihovog celokupnog poslovanja.

 

Integracija Veeam-ovih rešenja dostupnosti sa flash-optimizovanim HPE 3PAR StoreServ i HPE StoreVirtual diskovnim prostorom, zajedno sa HPE StoreOnce sistemima za zaštitu podataka, obezbeđuje nenadmašnu dostupnost podataka i aplikacija. Korisnici su u prilici da maksimalno iskoriste snimke trenutnog stanja diskovnog prostora i da primene vodeće mogućnosti oporavka u industriji kako bi minimizirali gubitak podataka i vreme zastoja dok implementiraju koherentniju strategiju za formiranje rezervnih podataka, oporavak i oporavak nakon havarije koja čvrsto integriše softverske komponente njihovog primarnog diskovnog prostora, diskovnog prostora za zaštitu podataka i dostupnosti podataka. Rezultat pruža maksimalno vreme normalnog rada aplikacije, omogućava znatno brži oporavak stavki i oporavak na nivou VM-a, povećava IT efikasnost i premošćava jaz za postizanje stalne dostupnosti preduzeća.

„Način na koji korisnici imaju interakciju sa podacima i aplikacijama se zauvek promenio, i budući da organizacije žele da usvoje agilnije poslovne modele, zajednica dobavljača mora da evoluira,” dodao je Patrick Osborne, viši direktor za upravljanje proizvodima i marketing, odeljenje za diskovni prostor, HPE.  „HPE jeste, i oduvek je bio, posvećen pružanju samo najboljeg našim korisnicima, i spajanjem našeg portfolija diskovnog prostora i servera sa Veeam-ovim proizvodima za dostupnost, mi našim korisnicima pružamo mogućnost da razviju holistička rešenja koja unapređuju njihovo poslovanje, poboljšavaju pouzdanost i radikalno umanjuju troškove i kompleksnost.”