veeam

Veeam® Software,  kompanija sa inovativnim rešenjima koja pružaju stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise™), danas je najavila Direct Restore u Microsoft Azure, dostupnu za pregled kao BESPLATNU, unapred konfigurisanu Azure aplikaciju u Microsoft Azure Marketplace-u koja pruža cloud povratak podataka za Veeam Backup & Replication™ i Veeam Endpoint Backup™. Odmah dostupno, ovo novo rešenje omogućava korisnicima da preuzmu lokalna radna opterećenja i da ih povrate ili migriraju na cloud pomoću automatskog procesa konverzije fizičkog-u-virtuelno ili virtuelnog-u-virtuelno.

 

„Fleksibilna, skalabilna i ekonomična priroda hibridnog cloud-a postaje sve privlačnija IT administratorima, i Azure nastavlja da koristi snažan prodor na tržište i zamah“, rekao je Ratmir Timashev, generalni direktor Veeam Softvare-a. „Direct Restore proširuje postojeće investicije u Veeam rešenja dostupnosti za naše korisnike i omogućava im da u potpunosti iskoriste moć cloud-a. Veeam-a pruža IT administratorima fleksibilnost i skalabilnost Microsoft Azure-a i dostupnost i stručnost upravljanja podacima.“

Veeam Software

IDC uviđa da se prelazak na hibridni cloud već dešava, i da će nastaviti da se ubrzava u bliskoj budućnosti. Prema nedavnom istraživanju IDC Research-ai, „U zavisnosti od tačne definicije hibridnog cloud-a, 20-45 odsto ispitanika je već usvojilo ono što oni smatraju da je strategija hibridnog cloud-a, dok skoro svi ispitanici imaju neke aspiracije prema hibridnom cloud-u.”

 

„Do 2018. godine, više od polovine IT infrastrukture i ulaganja u softver preduzeća biće zasnovani na cloud-u, dostižući 60-70 odsto do 2020. godine“, piše Frank Gens, viši potpredsednik i glavni analitičar u IDC Research-uii. „Nastavljanje inicijative [digitalne transformacije] bez cloud IT osnove biće potpuno nemoguće.“

 

Da bi se zadovoljili novi izazovi koji se nameću ubrzanim usvajanjem cloud-a, sa Direct Restore u Azure korisnici mogu brzo da povrate VM-e, fizičke servere ili krajnje tačke zasnovane na Windows-u u Azure kako bi se minimizirao prekid poslovanja. Nova funkcija takođe omogućava korisnicima da izvrše planirane migracije poslovnih opterećenja iz lokalnog u cloud okruženje kako bi se zaobišla lokalna ograničenja resursa. Test okruženja zasnovana na Azure-u mogu lako da se kreiraju za testiranje pouzdanosti rezervnih kopija kao i za zakrpe i kritična ažuriranja za ublažavanje rizika vezanih za primenu aplikacije.

 

Veeam već omogućava organizacijama da skladište rezervne kopije u Azure-u sa Veeam Cloud Connect-om (VCC) za preduzeća (VCC-E), koji je takođe dostupan u Azure Marketplace-u. Korisnici mogu istog trenutka da obezbede cloud repozitorije rezervnih kopija i automatski presele arhivu lokalnih rezervnih kopija u Azure. Ova moćna kombinacija Microsoft-a i Veeam-a pruža preduzećima kao korisnicima isplativo Azure skladište uz dodatak mogućnosti granularnog oporavka Veeam-a.

 

Sposobnost da se rezervne kopije direktno povrate znači da korisnici mogu da iskoriste Azure kao cloud data centar za oporavak u slučaju katastrofe (DR) na zahtev i imaju korist od njegovih fleksibilnih i skalabilnih cloud resursa. Direct Restore to Microsoft Azure omogućava organizacijama da u potpunosti iskoriste Azure cloud jer transformišu svoj data centar kako bi se omogućila stalna dostupnost preduzeća. Prema IDC-u, cloud će imati ključnu ulogu u naporima digitalne transformacije.

 

„Cloud već ima ključnu ulogu u omogućavanju modernog data centra“, rekla je Nicole Herskowitz, Viši direktor product marketinga za Microsoft Azure, iz kompanije Microsoft. „Kombinacijom Veeam-a i Microsoft Azure-a, IT sada može da koristi Veeam da migrira ili povrati lokalne podatke u naš cloud i iskoristiti nenadmašnu skalabilnost, pouzdanost i robusnost Azure-a. Zajedno, mi ćemo osigurati da podaci naši korisnika uvek budu na raspolaganju.“

 

Ova nova funkcija je namenjena korisnicima da povrate Veeam rezervne kopije kreirane putem Veeam Backup & Replication, Veeam Endpoint Backup™ FREE, i Veeam Backup™ Free Edition direktno u Azure (IaaS). Odmah dostupna, ova nova funkcija će takođe biti integrisana u buduće verzije Veeam Backup & Replication-a.