Veeam Software

Veeam® Software, inovativni pružalac rešenja za stalnu dostupnost (Availability for the Always-On Enterprise™), objavio je da je analitička kuća Gartner pozicionirala Veeam u kvadrant lidera u svom izveštaju ‘2016 Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software’.

 

Najnoviji izveštaj “Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Software” za 2016. godinu poboljšana je verzija izveštaja “Magic Quadrant for Enterprise Backup Software and Integrated Appliances” iz juna prošle godine. Gartner je preimenovao izveštaj i unapredio kriterijume jer su korisnici tražili da se u analizama usmere na softvere za backup i oporavak koji štite procese u data centrima kojima upravljaju zaposleni u velikim kompanijama.

 

„Bilo koji od naše 193 hiljade korisnika i 39 hiljada partnera složiće se sa Gartnerom da je Veeam lider u sektoru, ali i da smo predvodnici u novoj industriji koja je puno više od tradicionalnog backup-a jer omogućavamo kompanijama da ostvare dostupnost 24.7.365,“ rekao je Ratmir Timashev, predsednik Uprave Veeama. „Kao što je Gartner naveo ‘događa se fundamentalna promena na tržištu softvera za izradu sigurnosnih kopija i oporavak. Svaki proizvođač koji želi da opstane dugoročno mora da ispunjava potrebe korisnika za tradicionalnim backup-om i oporavkom, ali i istovremeno mora širiti svoju integraciju i iskorišćavati prednosti sve većeg broja aplikacija, hipervizora, tehnologija za snapshotove i replikaciju, kao i mogućnosti javnog cloud-a.’ U našem sledećem rešenju Veeam Availability Suite™ v9.5, nastavićemo sa inovacijama, omogućićemo našim korisnicima i partnerima i dalje najbolje rešenje za dostupnost kako bi ispunili potrebe velikih data centara i da ne zaostaju u aktualnoj digitalnoj transformaciji.“

 

Veeam je ostvario 24-postotni rast očekivanih prihoda za prvi kvartal 2016. godine u odnosu na prethodnu godinu, što potvrđuje da kompanijama zaista treba kontinuitet u poslovanju. Sa 75 posto više očekivanih prihoda od velikih korisnika, u odnosu na isti period prošle godine, Veeamov uspeh u prvom kvartalu 2016. pokazuje da kompanije prihvataju Veeamov inovativni pristup sa rešenjima za stalnu dostupnost koja omogućavaju ugovore o nivou kvaliteta pružanja usluge (SLA-ove) za ciljanu tačku i vreme oporavka (RTPOTM) od 15 minuta i manje, za sve aplikacije i podatke.