viber

U vreme rata i humanitarnih kriza – kada su prijem informacija i komunikacija među ljudima važniji nego ikad – u Viberu su odlučili da predstave nekoliko važnih inicijativa koje su pokrenuli u ime Vibera, najveće platforme za komunikaciju u regionu – sa ciljem da podržavaju lokalne zajednice u ovim teškim okolnostima:

  1. Započeli su program za besplatne Viber Out pozive pomoću kojeg korisnici mogu da uspostave vezu sa bilo kojim fiksnim ili mobilnim telefonskim brojem u 34 zemlje širom sveta. Pozivi su ostvarivi čak i u situaciji povremene ili potpune nepristupačnosti interneta u zemlji primaoca poziva – u situaciji kada je pozivanje putem Viberovog standardnog servisa otežano. Saznajte više
  2. Prekinuli su sa reklamnim aktivnostima u Ukrajini i Rusiji, kako bismo bili sigurni da niko neće profitirati od aktivnosti na njihovoj aplikaciji u ovo vreme.
  3. Momentalna pomoć izbeglicama: pokrenuli su 4 nova Viber kanala na ukrajinskom jeziku u zemljama sa najvećim prilivom izbeglica – Poljskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Slovačkoj – sa namerom da se putem njih dele najvažnije informacije o registraciji, prihvatu, smeštaju, prvoj pomoći i ostalim temama od značaja, koji su u prvih 24 časa okupili preko 23 hiljada članova. Novi kanali za izbeglice će biti uspostavljeni u još zemalja Evrope.

Viber Kanali za izbeglice

Poljska: https://invite.viber.com/?g2=AQBZdIQuVdUXJE7Opkw5ZlRhi%2BCh%2FQji0t5SGLR3Lr8HztiEKMinWq1qOY32Luj9

Rumunija: https://invite.viber.com/?g2=AQB2lKvU3ExV1U7Opp5ZM209DMPgcpO7%2FaF4Ce%2BXv2m6sNdI%2Fa49Z%2BwzTMdqQwhp

Slovačka: https://invite.viber.com/?g2=AQATf2WOROBV2U7Op%2FE%2FAOTyPkRITWR1WtI4uKdgUGpCvo39Bg658%2F7PUqnrWpyx

Mađarska: https://invite.viber.com/?g2=AQBTgLqUNUrl9E7OqETvH%2BvYebtMEudSQPe9mPeyVilxaY64t%2FNm%2Bs6s%2BEG2eguM

  1. Udruženje Međunarodnih organizacija Crvenog krsta i Crvenog polumeseca (IFRC) i Rakuten Viber prosledili su putem svih raspoloživih kanala zajednički apel za donacije Crvenom krstu Ukrajine.
  2. Konačno, Viber jasno ističe da ne deli i da neće deliti informacije o građanima zemalja sa njihovim vladama. Sva privatna i grupna prepiska i pozivi na Viberu su u potpunosti zaštićeni enkripcijom. Niko nije u mogućnosti – pa ni sam Viber – da čita prepisku ili prisluškuje pozive njegovih korisnika. U interesu bezbednosti naših korisnika, istorijat komunikacije putem Vibera se ne čuva na Viberovim serverima. Jedino sam korisnik ima mogućnost da pristupi istorijatu svoje komunikacije na Viberu putem sopstvenog uređaja – i niko drugim osim nje ili njega.

VIber podržava slobodnu komunikaciju i pomaže u širenju istinitih informacija, u ubeđenju da Viber pomaže ljudima širom sveta da ostanu povezani sa voljenima i imaju pristup široj slici o zbivanjima u svetu oko njih.