Kompanija Vip mobile je na današnjem javnom nadmetanju kupila dva bloka širine od po 5 MHz iz spektra digitalne dividende u opsegu od 800 MHz, za ukupno 35 miliona evra. Time je Vip obezbedio adekvatan opseg radio-frekvencija koji omogućava brže uvođenje i širenje mobilnog 4G signala i širokopojasnog interneta u urbanim i ruralnim područjima u Srbiji.

vip 4G LTE
vip 4G LTE

,,Kupovinom spektra iz opsega digitalne dividende Vip je obezbedio važan resurs za uvođenje kvalitetne komunikacije i brzog 4G mobilnog interneta znatno većem broju korisnika na teritoriji cele Srbije, uključujući i manje razvijena područja. Širenjem naše 4G mreže ubrzaćemo komunikaciju, olakšati poslovanje, poboljšati kvalitet života građana i unaprediti ekonomsku konkurentnost cele zemlje’’, izjavio je Dejan Turk, direktor/CEO kompanije Vip mobile.

Zbog svojih tehničkih karakteristika, radio frekvencija u opsegu od 800 Mhz je efikasnija za pokrivanje velikih delova teritorije i unutrašnjosti objekata. Primera radi, 4G LTE bazna stanica koja koristi frekvencijski spektar u opsegu od 800 MHz ima oko 2.5 puta veće pokrivanje od bazne stanice koja koristi spektar u opsegu od 1800 Mhz koji trenutno koriste 4G mreže mobilnih operatera u Srbiji. Zbog toga će u narednom periodu brzi mobilni internet biti dostupan znatno većem broju korisnika, kao i na većoj teritoriji.

 

Do kraja ove godine, Vip će svojim 4G LTE signalom na postojećem spektru pokriti oko 24% stanovništva Srbije, a čak 43% stanovništva u urbanim sredinama. Uvođenje signala na frekvenciji od 800 MHz planirano je za početak naredne godine, kada će Vip postepeno širiti 4G pokrivanje od većih mesta ka manjim, uz ključne putne pravce sa okolnim mestima. Na ovaj način će se kvalitetnim internetom povezati i najudaljenije i najmanje razvijene oblasti Srbije.

Javno nadmetanje za radio frekvencijski spektar u opsegu od 800 Mhz je organizovala Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), a u nadmetanju su učestvovala sva tri mobilna operatera. Pojedinačne dozvole za korišćenje ovih radio-frekvencija izdaju se na 10 + 5 godina.