Vip mobile poslovnica

Kompanija Vip mobile je tokom 2015. godine ostvarila prihod od 23,4 milijarde dinara, što je skoro 10% više u odnosu na 2014. godinu, a dobit pre kamate, amortizacije i poreza (EBITDA) je zabeležila rast od gotovo 3% do sume od 3,7 milijardi dinara, i jedno i drugo po uporedivoj osnovi. Krajem decembra 2015. Vip je imao više od 2,1 miliona korisnika i stabilan tržišni udeo od 22,5%.

vip mobile

Vip je i dalje najveći grinfild investitor u Srbiji, budući da je do sada uloženo više od 916 miliona evra. Samo tokom 2015. Vip je uložio preko 77 miliona evra, uglavnom u širenje i modernizaciju 4G i 3G mreže.

Vip je član Telekom Austrija Grupe, vodeće telekomunikacione kompanije u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja je tokom 2015. godine ostvarila prihod od 4.1 milijardi evra. Grupa posluje u 8 zemalja regiona, ima 17.500 zaposlenih i više od 24 miliona korisnika.