Digitalno doba kojem svi svedočimo, donosi brojne fenomene nastale kao posledica suživota sa novim tehnologijama. Ipak, jedan od njih sve je zastupljeniji u svakodnevnici miliona širom sveta. Nomofobija (nomo–no mobile phone, phobia–strah) spada u najrasprostranjenije pojave 21. veka i predstavlja strah od ostajanja bez mobilnog telefona usled pražnjenja baterije ili potencijalnog kvara.

Svetska istraživanja pokazuju da su, na primer, mladi uzrasta od 18 do 24 godine najpodložniji ovom strahu, s obzirom da se njihova komunikacija uglavnom odvija putem aplikacija na mobilnim uređajima. Ova pojava postaje sve ustaljenija i kod nas, pa je zato kompanija Vip mobile tokom novembra sprovela istraživanje o nomofobiji u Srbiji. Istraživanje je sprovedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku korisnika mobilne telefonije, starosti između 12 i 65 godina.

Rezultati pokazuju da čak 61 odsto ispitanika oseća simptome nomofobije, odnosno visok stepen neprijatnosti ukoliko nema pristup svom mobilnom telefonu. Kako je pražnjenje baterije jedan od najčešćih razloga zbog kog korisnici ne mogu da koriste svoj telefon, ne treba da čudi podatak da je gotovo 70 odsto ispitanika reklo da im dužina trajanja baterije predstavlja značajan faktor pri odabiru mobilnog uređaja. Pored pražnjenja baterije, kod korisnika pametnih telefona, stalno je prisutan i strah od potencijalnog lomljenja ekrana telefona, koje je iskusila skoro trećina korisnika pametnih telefona u Srbiji.