Besplatne vođene ture kroz izložbu koja se bavi životom biljnog sveta biće oranizovane u Naučnom klubu Beograd do kraja decembra

Izložba „Inteligencija biljaka“, uz koju je od sredine novembra publika bila u prilici da vidi mnoga zanimljiva predavanja i tribine o životu biljnog sveta, biće otvorena do kraja decembra, uz nekoliko vođenih tura besplatnih za posetioce:

u sredu  i četvrtak, 6. i 7 decembra;

– u utorak i sredu, 12. i 13. decembra;

– u četvrtak, 21. decembra.

Svakog od navedenih dana biće organizovana dva vođenja, od 12 i 18 časova.

Kako biljka čuje, vidi, miriše, oseća dodir i orijentiše se u prostoru? Zbog čega bi nekoga trebalo da interesuju biljke? Ako ni zbog čega drugog, onda barem zbog činjenice da čine 99 odsto biomase naše planete. Još jedan, ništa manje značajan razlog, jeste taj što su oblikovale, oblikuju, a i u budućnosti će oblikovati sastav Zemljine atmosfere tako da ona bude kompatibilna sa ostalim živim organizmima. Bez biljaka, život na kopnu, barem u sadašnjem obliku, ne bi bio moguć.

Svakog dana, u Maloj sali Naučnog kluba otvorena je Laboratorija u malom, gde posetioci mogu posmatrati različite interesantne uzorke pod mikroskopima, učestvovati u eksperimentu sa proklijavanjem različitih biljaka i upoznati se sa Žutim zidom, koji pruža prikaz fundamentalnih razlika između naučnih radova i brojnih šarlatanskih i pseudonaučnih tekstova koji se danas mogu naći na svakom koraku, a tiču se biljaka.