Široka ponuda proizvoda Vojvođanske banke, od danas je bogatija za još jednu uslugu koja će olakšati finansijske transakcije njenim klijentima, a to je mobilno bankarstvo (m-bank).

Usluga je namenjena fizičkim licima koji žele jednostavan i brz pristup tekućim računima, kao i sigurno upravljanje finansijskim sredstvima na bankovnim računima u bilo koje vreme i sa svakog mesta, bez čekanja u redu ili dolaska u filijalu.

M-banking

Mobilno bankarstvo je danas neizostavni deo svakodnevnice korisnika bankarskih usluga, ali i najbrži i najjednostavniji način upravljanja finansijskim sredstvima.

Vojvođanska banka je plaćanje putem mobilnih telefona uvela u okviru elektronskog bankarstva, kako bi osavremenila svoju ponudu, ali i omogućila svojim klijentima dostupnost bankarskim uslugama 24 sata dnevno.

Trenutno servis m-bank nudi usluge koje klijenti imaju u postojećoj verziji  (web) elektronske banke, a u narednom periodu klijenti mogu da očekuju dodatno unapređenje servisa.

Održavanje servisa m-bank za korisnike i-bank servisa je besplatno, odnosno ne zahteva dodatne troškove.

Sve što je klijentima potrebno za korišćenje mobilnog bankarstva je “pametni” mobilni telefon (smartphone) sa Android i iOS operativnim sistemima, a više informacija o aktiviranju ove usluge možete dobiti u filijalama Vojvođanske banke, kao i na sajtu www.voban.rs/sr/home/stanovnistvo/ibank/mobilno-bankarstvo