Vojvodina ICT Cluster

Implementacija principa agilnih tehnika u poslovanju je jedan od načina za povećanje konkurentnosti na stranim tržištima, a često je i preduslov za saradnju sa stranim partnerima.

Vojvođanski IKT klaster nastavlja sa organizacijom Scrum treninga za sve zainteresovane – agilnu tehnologiju organizacije timskog rada.

Professional Scrum Master kurs zakazan je za 29. i 30. novembar sa Ralfom Johamom! [online].

Nova realnost koja nas okružuje zahtevala je promenu načina rada i života. Vojvođanski IKT klaster i Scrum.org zato stavljaju naglasak na svoju već poznatu ponudu online treninga.

Ove treninge uvek je karakterisala interakcija predavača i polaznika, kao i “hands-on” pristup u savladavanju gradiva i usvajanju znanja. Organizatori su osigurali i u praksi proverili kontinuitet ovih važnih sastojaka uz pomoć komunikacionih alata Zoom i Mural.

Ovo je vrhunski Scrum trening koji vodi jedan od planetarno najboljih Scrum.org trenera, Ralph Jocham i koji u svom online izdanju dobija novu vrednost.
Organizatori nastavljaju saradnju koja je započeta još 2011. godine sa iskusnim nemačkim trenerom Ralfom Johamom i njegovim timom stručnjaka. Ukoliko imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, to možete učiniti na mail: scrum@vojvodinaICTcluster.org.

Professional Scrum Master (PSM) je dvodnevni kurs na kom polaznici uče kako da pomoću Scrum-a optimizuju vrednost, produktivnost i ukupni trošak vlasništva softverskog proizvoda kao i da bolje sagledaju specifičnosti rada u timovima.

Cene i uslovi:

  • Cena dvodnevnog sertifikovanog Professional Scrum Master kursa je €800 po polazniku, u grupi od najmanje deset polaznika.
  • Early Bird cena do 29.10.2021. je €700.
  • U cilju obezbeđenja kvaliteta, broj učesnika je ograničen.
  • Svaki polaznik nakon završene obuke stiče pravo na polaganje za zvanični Scrum.org sertifikat.
  • Radni jezik na obukama je engleski.
  • Polaznici kursa i dalje imaju priliku da besplatno polažu online (dva pokušaja) za zvanični Scrum.org sertifikat nakon obuke.