Ethisphere Institute, globalni lider u definisanju i unapređenju standarda etičke poslovne prakse, proglasio je kompaniju Xerox najetičnijom svetskom kompanijom.

Kompanija Xerox je jedna od 13 dobitnika koje se nalaze na ovoj listi tokom poslednjih 11 godina, što pokazuje predanost kompanije u postavljanju etičkih standarda poslovanja.

“Jako smo ponosni što je ime naše kompanije sinonim za inovacije, kvalitet i integritet”, rekao je Jeff Jacobson, CEO kompanije Xerox. “Posvećeni smo poslovanju na ispravan način, sa najvišim stepenom etike i u skladu sa zakonima u svetu.”

Ocenjivanje najetičnijih kompanija sveta temelji se na Ethics Quotient® (EQ) instituta Ethisphere, koji omogućuje kvantitativno ocenjivanje na objektivan, dosledan i standardizovan način. Prikupljeni podaci pružaju sveobuhvatan prikaz kriterijuma osnovnih kompetencija, više nego aspekti korporativnog upravljanja, rizika, održivosti, usklađenosti i etike.

Bodovi se dobijaju u pet glavnih kategorija: etika i program usklađivanja (35%), pravni status i odgovornost (20%), kultura etike (20%), upravljanje (15%) i vođstvo, inovacije i ugled (10%).

“U proteklih jedanaest godina videli smo pomak u društvenim očekivanjima, stalno redefinisanje zakona i propisa i geo-političke klime. Takođe smo videli kako kompanije nagrađene titulom najetičnijih odgovaraju na te izazove. One ulažu u svoje lokalne zajednice širom sveta, donose strategije različitosti i uključivanja, i usredsređuju se na dugoročne planove kao održivu poslovnu prednost”, objasnio je CEO instituta Ethisphere Timothy Erblich. “Čestitam svima u kompaniji Xerox na tituli najetičnije kompanije“.