Kompanija Xerox objavila je rezultate analize portfolija kompanije i mogućnosti raspodele kapitala, najavljenih u oktobru 2015. godine. Upravni odbor jednoglasno je odobrio plan odvajanja kompanije Xerox u dva zasebna javna deoničarska društva, od kojih će svako biti vodeće na pripadajućim tržištima.

xerox

Xerox preduzima dalje pozitivne korake kako bi povećao vrednosti udela deoničara, razdvajanjem u dva zasebna i javna deoničarska društva“ – izjavila je Ursula Burns, predsednica i glavni izvršni direktor kompanije Xerox. „Ove dve kompanije biće odlično pozicionirane u svojim naglo rastućim tržištima čime će se povećati tržišni udeli i profiti“.

Sigurna sam da će nas opsežne analize portfolija kompanije koje smo sproveli u poslednjih nekoliko meseci dovesti na pravi put za budućnost. Plan razdvajanja izvršićemo u najkraćem mogućem roku u skladu sa ostvarenjem ciljeva za 2016. godinu“, dodala je Burns.

Detalji o novim kompanijama

Kompanija Document Technology i dalje će biti vodeća svetska kompanija u području upravljanja dokumentima i outsorcinga, koja je u 2015. godini ostvarila  11 milijardi američkih dolara prihoda. Ovo će biti vodeća kompanija na tržištu zahvaljujući superiornoj tehnologiji, rešenjima i inovacijama namenjenih optimizaciji dokumenata u sve umreženijem digitalnom svetu. Visoka profitabilnost i neometan protok novca omogućiće značajan povraćaj kapitala kao i selektivne investicije u atraktivnim područjima rasta.

Kompanija Business Process Outsourcing (BPO) će biti vodeća kompanija na tržištu poboljšanja procesa rada, zahvaljujući rešenjima za upravljanje procesa s mnoštvom transakcija i primenjujući inovacije u automatizaciji i pojednostavljenju poslovnih procesa. Sa otprilike 7 milijardi američkih dolara prihoda u 2015. godini, od čega preko 90% otpada na prihode u anuitetu, ova kompanija je usredsređena na atraktivna rastuća tržišta koja uključuju i transport, zdravstvo i trgovinske i državne službe. BPO će se kao nezavisna kompanija usredsrediti na fleksibilnost potrebnu prilagođavanju potrebama klijenata, dodatno će pročistiti svoj portfolio usluga i nastaviti sa značajnim širenjem i rastom profita.

Vođstvo i imena ove dve kompanije biće definisane tokom procesa razdvajanja.

Razlozi razdvajanja

Današnji tržišni trendovi zahtevaju veću agilnost i fleksibilnost, sposobnosti inovacije i prilagođavanje tehnologija, kako bi se odgovorilo na česte promene potreba klijenata i učinkovitije pristupilo poslovanju i raspodeli sredstava. Kao rezultat toga, postalo je jasno da kompanije Document Technology i BPO služe različitim potrebama klijenata, imaju drugačije pokretače rasta i zahtevaju prilagođene poslovne modele i strukturu kapitala. Razdvajanjem kompanije na dve zasebne kompanije poboljšaće se pozicija među konkurencijom i stvoriće se nove značajne mogućnosti u stvaranju vrednosti koje uključuju:

  • Naprednu stratešku i operativnu usredsređenost. Svaka kompanija biće zadužena za svoje područje i moći će da odgovori na potrebe različitih tržišta. Kompanija Document Technology će selektivno ulagati u područja rasta uz istovremeno osiguranje nastavka operativne discipline i transformacije produktivnosti. Kompanija BPO usredsrediće se na očuvanje vodeće pozicije na atraktivnim tržištima za dostavljanje diferenciranih rešenja klijentima, pomoću čega će ostvariti veći rast prihoda.
  • Pojednostavljenje organizacione strukture i resursa. Svaka kompanija moći će brže da se prilagodi čestim promenama potreba klijenata, da odgovori na specifične dinamike tržišta, da se usredsredi na inovacije i ulaganja u odabranim područjima rasta i da samim tim ubrza proces donošenja odluka.
  • Razdvojeni i jasni finansijski profili. Razdvajanje će omogućiti svakoj kompaniji da iskoristi različite profile rasta i karakteristike novčanog toka kako bi optimizovala strukturu i strategiju raspodele kapitala.
  • Nove investicione mogućnosti. Obe kompanije moći će da investiraju u različite interesne projekte.

 

 

Strateška transformacija

Kompanija Xerox takođe je najavila i trogodišnju stratešku transformaciju svojih programa nastojeći da uštedi 2,4 milijarde američkih dolara. Program će uključiti i već pokrenute aktivnosti poput 600 miliona dolara vrednog projekta restrukturiranja. Xerox ovime želi da u 2016. godini uštedi 700 miliona dolara.

Sledeći koraci

Cilj kompanije Xerox je da završi sa razdvajanjem do kraja godine. Dok se razdvajanje ne završi, kompanija Xerox će nastaviti da posluje kao jedna kompanija koja neće menjati svoje uobičajeno poslovanje s klijentima i zaposlenima.