Korporacija Xerox i Electronics For Imaging (EFI) danas su najavili svoje strateško partnerstvo, kojim žele da na tržište uvedu novu generaciju digitalnog korisničkog internetskog interfejsa (engl. digital front end, DFE) za digitalnu produkciju društva Xerox. Sporazum obuhvata prodaju Xeroxovog servera za štampače FreeFlow® Print Server (FFPS) EFI-ju. U skladu sa dogovorom, EFI će nastaviti sa proizvodnjom i pružanjem podrške za FFPS kako trenutni klijenti ne bi imali poteškoća u domenu prodaje ili usluge.

„Klijenti će dobiti snažno i učinkovitije rešenje boljih performansi i kvaliteta, pomoću kojeg će ispuniti najstrože produkcijske zahteve”, rekao je Andrew Copley, predsednik segmenta za grafička komunikaciona rešenja društva Xerox. „EFI je lider u ovoj industriji i dokazano je uspešan u smislu performansi, jednostavnosti upotrebe i integracije u industrijska rešenja za radni tok.”

Stručnost društva Xerox i jedinstvena funkcionalnost FFPS biće integrisani sa EFI-jevim proizvodom Fiery®, najboljim proizvodom u toj klasi, čime će klijenti steći proizvod koji je vodeći na tržištu. Klijenti će moći da koriste EFI-jeve prodajne i tehničke resurse, koji će sarađivati sa prodajnim predstavnicima društva Xerox kako bi ponudili rešenje koje je najbolje u klasi.

„Ovaj sledeći korak u našem strateškom savezu pružiće klijentima DFE sa najboljim performansama i mogućnostima za upravljanje digitalizacijom i korišćenjem boje”, rekao je Guy Gecht, direktor EFI-ja. „Integracija EFI-ja u DFE, softver za radni tok i proizvodi sistema za upravljanje informacijama imaju najveći nivo automatizacije i produktivnosti, što je ključno kako bi preduzeća koja se bave štampom mogla u potpunosti da iskoriste mogućnosti koje pruža digitalna štampa.”

Xerox i EFI stvorili su dugotrajno partnerstvo. Xerox je nedavno sarađivao s EFI-jem na razvoju novog servera za štampače pod nazivom Xerox IJ Print Server powered by Fiery, namenjenog Xerox Trivor™ 2400 Inkjet Press. U sklopu DFE-a obrađuju se različiti tokovi podataka, omogućujući pritom integraciju, sveobuhvatno upravljanje bojom i savršenu integraciju u radne procese klijenata.

Nova generacija DFE-a stvorena u sklopu ovog partnerstva biće integrisana u novim EFI-jevim rešenjima za produktivnost, vodećim rešenjima na tržištu, koji obuhvataju sisteme upravljanja informacijama, kao što su PACE, PrintSmith Vision, Monarch i Radius ERP. Osim toga, DFE će biti integrisan sa radnim procesima Xerox FreeFlow Core i XMPie®,, kao i vodećim rešenjima trećih strana, kao što su Agfa Apogee, Heidelberg Prinect i Kodak Prinergy. Fiery DFE, jedini JDF sa sertifikatom DFE, takođe će ponuditi moderni API kako bi klijenti mogli jednostavno da razviju integraciju u bilo koju prilagođenu aplikaciju.

Dogovor se odnosi samo na FFPS i ne utiče na radne tokove društva Xerox koji nose trgovački naziv FreeFlow (FreeFlow Core, FreeFlow VI Suite, FreeFlow Makeready i FreeFlow Digital Publisher). Rešenja za radni tok ostaće nezavisni ključni segmenti za strategije klijenata društva Xerox u pogledu radnog toka.

„EFI-jevo preuzimanje korisno je za obe strane. EFI će steći važno intelektualno vlasništvo, kao i fleksibilnost potrebnu kako bi ga integrisao u proizvode Fiery”, rekao je Jim Hamilton, direktor grupacije InfoTrends, divizije Keypoint Intelligence. „Za Xerox to predstavlja prenos razvoja i podrške za FFPS na priznatog tržišnog lidera. Time je ojačana već snažna veza i otvorene su mogućnosti za buduće proizvode.”