Xerox pomaže pružaocima usluga štampanja da smanje dugotrajan, intenzivni postupak korekcije boje za proizvodne ink-džet štamparske mašine. Prodavnice sa uslugom štampe koje rade sa ink-džet štamparskim mašinama bez ugrađenog spektrofotometra, nezavisno o kom proizvođaču se radi, mogu održati doslednost boje od zadatka do zadatka uz pomoć rešenja kompanije Xerox – automatizovano upravljanje bojama IntregratedPLUS (engl. Automated Color Management). Bez dodatnih ulaganja u hardver, rešenje ACM jednostavno održava tačnu boju upotrebom skenera i prenosnog računara.

 

Bez potrebe za stručnošću u području boja, rešenje automatizuje postupke korekcija boja, smanjujući broj koraka i drastično smanjujući utrošeno vreme štamparskog stroja sa sati na minute. Jednostavno skenirajte štamparski list, pošaljite ga u Cloud putem ACM-a i pojedinosti se dostavljaju u roku od nekoliko minuta.

 

Uz pomoć ugrađenih automatizovanih mogućnosti rešenje omogućuje da se u štampi postižu predvidljive i tačne boje tokom celog postupka proizvodnje. ACM može poboljšati produktivnost, povećati učinkovitost toka rada i pojednostaviti upravljanje bojama kako bi se pružaoci usluga štampanja mogli usredsrediti na obavljanje više zadataka u svojim radnjama. Sistem omogućuje povratne informacije sa specifikacijama za operatore štamparskih strojeva zajedno s postupcima za bilo koju mašinu sa drugačijim specifikacijama kojoj je potrebno održavanje.

 

„Automatsko upravljanje bojama IntegratedPLUS smanjuje složenost toka rada i povećava tačnost automatizovanjem nadzora, profilisanja štamparskog stroja i ažuriranja boja tački”, izjavio je Mike Lacagnina, poslovni rukovodilac IntegratedPLUS za svet, Xerox. „Na drupi ćemo predstaviti kako ovo rešenje smanjuje broj koraka u toku rada s 34 na devet na primeru štampača Xerox Rialto™ 900 Ink-džet Press.”