Inicijative održivosti su u porastu. Pomoć za ostvarenje ovog zahteva dolazi od kompanije Xerox u obliku novog alata koji će kompanijama širom sveta pomoći da smanje uticaj koji imaju na okolinu, bez uticaja na brzinu i kvalitet štampanih dokumenata.

Xerox Color 800i1000i Presses
Xerox Color 800i1000i Presses

Tokom procesa štampanja, četvrtasti računarski pikseli pretvaraju se u krugove koje uređaji za štampanje mogu da čitaju, stvarajući preklapanje u pokrivenosti mastilom i tonerom.

Ali, upotrebom pametnog softvera, alata Toner Optimizer iz kompanije Xerox, moguće je otkriti i ukloniti piksele koji se preklapaju, kao i nepotrebno korišćenje i prekomerno korišćenje mastila i tonera – smanjujući otpad i troškove u vezi sa štampanjem.

Novi alat za optimizaciju osmišljen je da pomogne korisnicima kod:

 

  • Sticanja uvida u štampatsko okruženje: Alat omogućava poslovnim korisnicima da steknu uvid u sopstvenu štamparsku infrastrukturu, uključujući direktno spojene USB uređaje, prikupljanje podataka kao što su detalji o praćenju posla, korišćenju tonera i papira ili o broju spojenih korisnika i odštampanih stranica.
  • Pokazivanja dužnosti i odgovornosti prema okolini: Sposobnost alata da uoči i ukloni nepotrebne piksele tokom štampanja pomaže kompanijama da podstiču inicijative za održivost i smanje potrošnju tonera i nastanak otpada, što kao posledicu ima smanjenje prevoza i pakovanja tonera.
  • Postizanja optimalnih rezultata kod štampanja: Alat za optimizaciju tonera koristi napredne algoritme za prepoznavanje različitih elemenata na stranici, kao što su tekst, grafika i slike, kako bi se omogućilo štampanje visokog kvaliteta za različite dokumente.
  • Integrisanja u postojeću MPS (usluge upravljanja štampom) ili IT okolinu: Tehnike samo-otkrivanja i samo-prilagođavanja omogućavaju neprimetno integrisanje alata u štamparsko okruženje ili se može prilagoditi određenim zahtevima unutar grupa korisnika ili aplikacija. Alat koji je omogućen računarskim softverom koristi se u pozadini i nevidljiv je krajnjim korisnicima, tako da nema prekidanja u postojećim poslovnim procesima ili radnom procesu.
  • Donošenje odluka na temelju podataka: Prikupljanje i izveštavanje podataka u vezi sa poslom omogućava kompanijama da bolje upravljaju sredstvima donoseći odluke na temelju podataka i uočavajući prilike za dalje uštede.

 

Novo rešenje je deo pristupa u tri faze uslugama upravljanja štampanjem kompanije Xerox– proceniti i optimizovati, osigurati i integrisati, i automatizovati i pojednostaviti – kao pomoć korisnicima u delotvornom upravljanju poslovnim zahtevima i sredstvima.