Xerox je zadržao vodeći položaj u području globalnih usluga upravljanja štampanja (MPS) prema podacima poslednjeg izveštaja o stanju na tržištu koje je sprovela analitička istraživačka grupacija Quocirca. Sa prvim mestom u 2015. godini, Xerox je već šestu uzastopnu godinu lider na tržištu.

Xerox pomaže preduzećima da optimizuju svoju štamparsku infrastrukturu pomoću MPS-a i pojednostavljuje njihove komunikacione i poslovne procese u svrhu rasta prihoda, smanjenja troškova i postizanja veće učinkovitosti. Zahvaljujući uslugama upravljanja štampanja kompanije Xerox, preduzeća mogu poveriti usluge upravljanja štampanja eksternim saradnicima i smanjiti troškove čak i do 30%.

Xerox Color 800i1000i Presses
Xerox Color 800i1000i Presses

U izveštaju Quocirce, analizi dobavljača globalnog tržišta za usluge upravljanja štampanja za preduzeća, istaknut je „široki i zreli portfelj MPS-a” i sposobnost kompanije da neprestano poboljšava usluge koje nudi, a koje obuhvataju kancelarijsko štampanje, produkcijsko štampanje i usluge poslovnih procesa, što potvrđuje stalni status lidera koji kompanija drži.

„Xerox čvrsto drži svoj položaj na tržištu MPS-a, što je ponovo dokazano činjenicom da je već šestu godinu vođa čopora”, kaže Louella Fernandes, zamenica direktora Quocirce. „Osim dosledno jakog portfelja MPS-a, Xeroxova strategija kojom želi da se pozicionira kao preduzeće koje pruža usluge ostaje ključni činilac prepoznatljivosti njegove ponude. Primenom vertikalnog industrijskog pristupa, u šta smo se i sami uverili, Xeroxovo novo tržišno usmerenje biće ključno za dalji uspeh u ovom polju. Trenutno je položaj preduzeća takav da može da ostvari još veću prepoznatljivost brenda, kada preduzeća u budućnosti budu tražila MPS-e koji se više temelje na poslovanju.”

Izveštaj koji pruža nezavisnu ocenu osam pružatelja usluga takođe ukazuje na ključne pokretače MPS-a. Imajući u vidu da pitanja u vezi sa sigurnošću po prvi put preuzimaju najveću važnost, tri četvrtine (75%) ispitanih organizacija istaklo je da je potreba za osiguranjem štamparskih rešenja važan ili vrlo važan element u postupku odlučivanja o MPS-u.

Takođe, sedam od deset ispitanika (72%) navelo je da već primenjuju neki oblik bespapirnih postupaka, i da su usluge MPS glavni pokretač tog prelaska s papirnih na digitalna rešenja.

https://www.youtube.com/watch?v=kEnRQAz2Fqg

„Učinkovito upravljanje i zaštita podataka, kako u fizičkom, tako i u digitalnom obliku, veliki je poduhvat na nivou čitavog preduzeća”, kaže Joseph Hanania, viši potpredsednik globalne poslovne grupacije za outsourcing dokumenata, Xerox. „Najnovija analiza tržišta MSP-a koju je sprovela Quocirca ukazuje na činjenicu da organizacije počinju da shvataju važnost ovog postupka, i potvrđuje našu sposobnost da osiguramo i integrišemo dokumente unutar postojećeg okruženja korišćenjem Xeroxovih alata za proveru autentičnosti, praćenje i preuzimanje odgovornosti.

Naša poboljšanja pomažu preduzećima svih veličina da preuzmu kontrolu nad podacima kojima raspolažu i istovremeno rešavaju pitanja kao što su učinkovitost ili sigurnost, zbog čega se preduzeća mogu usredsrediti na najbitnije segmente svog poslovanja.”

Procenjena vrednost tržišta upravljanja dokumentima iznosi 100 milijardi dolara i obuhvata sisteme, softver, rešenja i usluge u koje se klijenti Xeroxa već godinama uzdaju u smislu poslovanja i smanjenja troškova.