Aplikacija Xerox FreeFlow® Core Cloud je osvojila nagradu 2015 MUST SEE ‘EMS kao predvodnica novih Xerox FreeFlow rešenja na sajmu Graph Expo. FreeFlow Core Cloud, najnovije izdanje ponude primarne platforme u ponudi rešenja za automatizaciju radnih procesa kompanije Xerox, jedna je od četiri poboljšana rešenja za radne procese koje kompanija Xerox najavljuje na sajmu Graph Expo kako bi se rešile potrebe za automatizacijom današnjih ponuđača štamparskih usluga.

Xerox logo

„Kako bi preživeli na današnjem konkurentnom tržištu štamparskih proizvoda, dobavljači imaju dve mogućnosti: da smanje troškove ili da dodaju usluge,“ izjavio je Kevin Horey, potpredsednik i glavni direktor Workflow & Solutions kompanije Xerox. „Automatizacija radnih procesa omogućava obe mogućnosti, a ovim poboljšanjima unapređujemo način na koji naši korisnici rade, olakšavajući najlakši put ka automatizaciji posla.”

 

Uklanjanje prepreka ka usvajanju automatizacije

Kompanija Xerox sada nudi svoja dva vodeća rešenja za automatizaciju, nagrađeni FreeFlow Core i Xerox FreeFlow Digital Publisher, kao verzije u oblaku. Model software-as-a-service (SaaS) u oblaku otklanja dve ključne prepreke ka usvajanju automatizacije radnih procesa:

 

  • Nedostatak IT podrške – sisteme u oblaku postavlja, njima upravlja i uslužuje ih kompanija Xerox.
  • Velika početna ulaganja – korisnici plaćaju samo uslugu koja im je potrebna.

Novo rešenje FreeFlow Core Cloud čini automatizaciju jednostavnom. Kompanija Xerox postavlja, upravlja i uslužuje rešenje omogućavajući korisnicima da se jednostavno prijave i započnu sa stvaranjem radnih procesa koji će automatizirati njihove štamparske procese. Nije potrebno instalirati niti održavati hardver, a nije potrebna ni IT podrška unutar kompanije. FreeFlow Core Cloud uklanja prepreke za automatizaciju tako da korisnici mogu da povećaju svoju produktivnost.

 

Rešenje Xerox FreeFlow Digital Publisher, koje istovremeno stvara i komunikaciju za štampanje i mobilnu/online komunikaciju pomoću jednog, objedinjenog radnog procesa, sada je dostupno u dve nove konfiguracije. Opcija u oblaku pruža iste mogućnosti kao i verzija unutar prostora kompanije (on-premise), ali u modelu SaaS, a nova konfiguracija ePublishing u oblaku nudi samo mogućnosti za digitalni i mobilni sadržaj, za one kojima nije potrebna mogućnost štampanja.

 

Značajan korak u dizajnu transakcijskih dokumenata

Nova verzija 14 rešenja Xerox FreeFlow VI Suite, jednog od najfleksibilnijih i najmoćnijih rešenja za personalizaciju u industriji, sada omogućava dizajnerima da kreiraju umereno zahtevne transakcijske aplikacije u softveru Adobe InDesign, koji im je poznat. Programski dodatak VI Design Express za InDesign sada podržava ulaz transakcijskih podataka; kreiranje dinamičkih grafikona sa iniciranim podacima, zatim linijskih i skalarnih grafikona, dinamičkih tabela za račune; kao i PDF i PDF/VT izlaz.

 

FreeFlow Print Server prelazi na Windows

iGen® 5 je prvi štamparski stroj kompanije Xerox koji nudi novi Xerox FreeFlow Print Server na platformi koja koristi Windows. Windows platforma omogućava lakšu integraciju s današnjim radnim procesima u štampanju i podržava petu boju na najnovijem štamparskom stroju iGen.

 

Dostupnost

Xerox FreeFlow Core Cloud, nove konfiguracije rešenja Xerox FreeFlow Digital Publisher i Verzija 14 rešenja Xerox FreeFlow VI Suite su odmah dostupne širom sveta. Xerox FreeFlow Print Server za platformu iGen5 Press će biti dostupan širom sveta krajem septembra.