Yahoo kupuje za 230 miliona dolara veb sajt za e-trgovinu Polyvore koji su 2007. formirala njegova tri bivša inženjera.

Tom kupovinom Yahoo želi da ojača svoju poziciju u oblasti elektronske trgovine i stvori sopstvene izvore prihoda.

yahoo

Za razliku od drugih veb sajtova za elektronsku trgovinu, Polyvore omogućava veb korisnicima koji preko njega kupuju da dele svoja mišljenja o trendovima.

Jahu će, tako, zahvaljujući toj kupovini moći da ima uvid i analizira potrošačke navike kupaca.