Zahvaljujući usluzi eRecept, u proteklih godinu u sistemu je zabeleženo 63,3 miliona prepisanih elektronskih recepata i za 20 do 60 odsto je smanjen broj pacijenata koji dolaze kod lekara. Usluga je do danas uvedena u 158 domova zdravlja, tri ustanove za zdravstvenu zaštitu studenata, 15 zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, kao i 36 ustanova socijalne zaštite.

Hronični bolesnici više ne moraju 12 puta godišnje da odlaze kod lekara, već samo dva puta, jer im usluga eRecept omogućava da tokom šest meseci podižu propisanu terapiju u bilo kojoj apoteci u Srbiji. Dodatne olakšice imaju i lekari koji sada mogu da imaju uvid u sistem i provere da li pacijent koji ima hroničnu bolest redovno uzima propisanu terapiju, a imaju i više vremena da se posvete drugim akutnim pacijentima i sistematskim pregledima.

Direktor vladine Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović naveo je da sredstvo za stvaranje efikasne, ekonomične i transparentne javne uprave, upravo – savremena elektronska uprava. Usluga eRecept je odličan primer kako je zdravstvo stavljeno u službu građana i predstavlja jednu od usluga koja je najzastupljenija u okviru novih elektronskih usluga Vlade Republike Srbije jer je koristi preko 2,5 miliona građana.

Pored eRecepta, elektronske usluge koje imaju značajan rast i koje koriste građani u celoj Srbiji su usluge informacionih sistema „Bebo, dobrodošla na svet” i eZup.

Penzionerka Vesna Petrović je ovom prilikom istakla da joj mnogo znači što sada kod lekara dolazi samo dva puta godišnje po terapiju, koju može da podigne u bilo kojoj apoteci u zemlji, jer leti često nije u Beogradu.

„Do pre par meseci sam imala i problema sa kukom, teško sam se kretala i ovo mi je olakšalo da ne moram da dolazim kod lekara svakih mesec dana, već samo dva puta godišnje”, kaže 71-ogodišnja penzionera.

eRecept zaživeo je pre godinu dana, a Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković – Palilula“ bio je jedan od prvih koji je uveo tu uslugu.

Direktor Doma zdravlja Aleksandar Stojanović pojasnio je da je upotrebom eRecepta značajno smanjena administracija u domovima zdravlja, s obzirom da pacijenti ne dolaze više svakog meseca kod lekara, kao i da se ostvaruju uštede na participaciji koju su pacijenti ranije plaćali prilikom svakog dolaska kod lekara.