Kaspersky Safe Kids

Od jutros u 8 sati na kanalu RTS 3 i platformi RTS Planeta otpočela je onlajn nastava za đake osnovnih i srednjih škola. Kanal RTS 3, na kojem se emituje nastava za sve razrede osnovnih škola, je besplatno dostupan u etru, sistemu kablovskih provajdera, IP televiziji i Total TV i pokriva 99% teritorije Republike Srbije. Nastava za učenike srednjih škola dostupna je na platformi RTS Planeta, u odeljku „Moja škola”.

Na novom internet sajtu www.rasporednastave.gov.rs, nalazi se raspored nastave za osnovno obrazovanje (I-VIII razred), gimnazije i srednje stručne škole.

U ovom trenutku učenjem na daljinu su pokriveni sledeći predmeti: od I do IV razreda srpski jezik, matematika i svet oko nas (priroda i društvo u III i IV razredu), od V do VIII  razreda dodatno geografija, biologija, istorija, fizika i hemija, za gimnazije srpski i matematika, fizika, hemija, istorija i geografija. Za učeniike srednjih stručnih škola dostupni su opšti predmeti kao i za učenike gimnazija, a dodati su i opšti stručni predmeti za 15 različitih područja rada. Za srednjoškolce koji pohađaju nastavu po dualnom modelu biće pripremljeni dodatni nastavni sadržaji u skladu sa zahtevima njihovih programa.

Platforma RTS Planeta je dostupna na adresi www.rtsplaneta.rs i omogućava da se direktno gleda kanal RTS3. Takođe u odeljku „Moja škola“ na RTS Planeti nalazi nasnimljen sadržaj svih nastavnih jedinica za osnovne i srednje škole, gde može da se upravlja gledanjem i ponavljanjem sadržaja u trajanju od 72 sata.

Pristup RTS planeti je besplatan uz prethodno jednostavnu registraciju korisnika, bilo da je roditelj ili da je dete. Prenos podataka kod sva tri mobilna operatora (Telekom Srbije, Telenor i VIP mobile)  je takođe besplatan, što znači da deca i roditelji mogu da prate sadržaj i preko svog mobilnog telefona ili tableta bez ikakvog troška.

Pored RTS3 i RTS Planete koji obezbeđuju jednosmernu komunikaciju, Vlada Srbije je uspostavila i interaktivnu platformu „Moja škola” koja je dostupna na adresi www.mojaskola.gov.rs i namenja je i nastavnicima i učenicima.  Dodatni sadržaji za nastavu, testovi i dodatni materijal, bilo da se radi o zadacima ili materijalima za svaku nastavnu jedinicu, postavlja se na ovoj platformi.

Nastavnicima su na platformi dostupna uputstva za korišćenje različitih rešenja za realizaciju komunikacije i razmenu informacija sa učenicima, a nastavnici koji u svojoj praksi već koriste različite onlajn i virtuelne modele komunikacije i izvođenja nastave sa učenicima se svakako ohrabruju da te modele nastave da koriste.

Kao podrška građanima oko učenja na daljinu dostupan je i kontakt centar na broj 011/73-50-557, 24 sata dnevno sa nasnimljeni informacijama, dok su operateri dostupni od 8 do 18 časova i Viber zajednica „Moja škola” https://vb.me/MojaSkola.