Hub Novi Sad

Saopštenje novosadskog ICT udruženja e-Front

Hub & Coworking prostor “Apolo” je zatvoren zbog nezainteresovanosti gradske vlasti da reši problem neposlovnog odnosa JP “Poslovni prostor” prema svojim zakupcima i nedomaćinskog raspolaganja imovinom u vlasništvu grada Novog Sada.

Nakon nekoliko godina bavljenja promocijom preduzetništva i organizovanje start-up događaja, Udruženje “e-Front” je uvidelo potrebu i odvažilo se da otvori prvi hub za tehnološko preduzetništvo u Novom Sadu. Više od godinu dana smo tražili prostor koji bi bio adekvatan ovoj nameni – da bude smešten u užem centru grada i da bude u vlasništvu gradske uprave, kako bismo ga mogli dobiti po nekomercijalnim uslovima jer se radi o neprofitnoj delatnosti. Da bi projekat bio samoodrživ, u njegovom sklopu je planiran i coworking prostor. Konačno, krajem 2015. godine, Jp “Poslovni prostor” je objavio konkurs za lokal od 168m2 u poslovnom centru “Apolo” koji nam se ukazao kao sasvim odgovarajući za realizaciju naše zamisli. Uz pomoć člana Gradskog veća – gospodina Gorana Sečujskog, koji je uvideo važnost podrške preduzetništvu i prethodno već pomogao organizaciju našeg drugog Startup Live događaja u Novom Sadu, dobili smo preporuku gradonačelnika za subvencionisanu cenu najma odabranog poslovnog prostora. Sreći nikad kraja!

 IMAG1440IMAG1439IMAG1438IMAG1434IMAG1433

 

 

 

 

Kako je prostor bio godinama neizdavan i u veoma lošem stanju, morali smo da uložimo dosta finansijskih sredstava i truda da ga osposobimo za naše buduće korisnike. To smo uspeli uz pomoć naših dragih partnera i sponzora – najjačih novosadskih i regionalnih firmi Infostud, New Frontier Group, Eipix i Vega IT sourcing.

IMG_1728 IMG_1725 IMG_1723IMG_1716 

 

 

 

Tokom godinu dana postojanja održali smo značajan broj predavanja, radionica i okupljanja na kojima smo okupili veliki broj novosadskih preduzetnika i freelance-ra koje smo edukovali, povezali sa investitorima i pomogli da pokrenu svoje poslove, napreduju i izađu na svetsko tržište. Pokrenuti ovakav projekat u tradicionalno inertnoj sredini nije bio lak posao i zato se tek sada, nakon godinu dana, kada na žalost zatvaramo, vidi koliko će ovakvo mesto nedostajati.

Iako je cena najma prostora bila sasvim prihvatljiva i daleko ispod komercijalnih uslova, već nakon prvog meseca nas je dočekao hladan tuš – faktura za zajedničke troškove u visini od 84,000 dinara (videti prilog)! Da li je moguće da poluprazan poslovni objekat, u kom ne postoji kupatilo, potroši mesečno preko 500m3 vode? Zašto dobijamo četiri računa za zajedničku utrošenu električnu energiju? Da li je moguće da objekat koji radi do 20h potroši na rasvetu zajedničkih prostorija, lift i hidropak skoro 350,000 dinara? Zašto se plaća prekomerna reaktivna energija? Nadavši se da je u pitanju neka greška, fakturu smo nekako platili ali smo odmah zatražili objašnjenje fakturisanog iznosa. Odgovor je stigao u vidu priloženih faktura ispostavljenih JP “Poslovni prostor” i dogmatski navednog procenta učešća u refundiranju zajedničkih troškova. Iz meseca u mesec, fakture za zajedničke troškove, u rasponu od 45-80,000 su se nizale ali naši redovnizahtevi za transparentnim objašnjenjem načina raspodele zajedničkih troškova i priloženih faktura su ostali neuslišeni. Nismo uspevali da dobijemo čak ni odgovor na veoma jednostavno pitanje – koliko to ukupno kvadratnih metara ima poslovnog prostora u PC “Apolo”. Kasnije se ispostavilo i zašto se objavljivanje te informacije uporno izbegava. Iz tih razloga, odbijali smo da platimo fakture i redovno ih osporavali, pozivali na sastanak kako bismo razjasnili sve troškove, međutim, odgovore dobijali nismo. Prvi susret sa odgovornim ljudima JP “Poslovni prostor” – Zoricom Kostić, Verom Zorić i direktorom Zoranom Jovčićem, se odigrao tek nakon formiranja saveta zakupaca PC “Apolo” i zahteva gradonačelniku da nam pomogne u organizaciji sastanka. Na tom sastanku se ukazalo da gospodin Jovčić, i pored naših dopisa kojim smo ga pozivali na sastanak i ukazivali na probleme, nije upućen u dešavanja a njegove koleginice samo ponavaljaju ono što već znamo, bez davanja konkretnih odgovora na otvorena pitanja. Sastanak tako nije doveo do pomaka niti doneo nova saznanja u vezi sa zajedničkim troškovima i načinom njihovog obračuna.

Da ne dužim sa svim detaljima, nekoliko puta smo tražili sastanak sa gradonačelnikom kako bi nam pomogao u rešavanju problema sa JP “Poslovni prostor” ali sve što smo dobili je prebacivanje odgovornosti između gradonačelnika, člana gradskog veća – Aleksandra Bašića, zaduženog za ovo javno preduzeće, i samog direktora JP “Poslovni prostor”. Jednostavno niko nije želeo da pomogne i na nekli način reši naš problem sa enormnim zajedničkim troškovima za koje nas je JP “Poslovni prostor” zaduživalo iz meseca u mesec.

Zbog nagomilanih zaduženja, aktivirana je menica Udruženja i naš račun je dospeo u blokadu. Pošto sam ja lično jemac za uredno plaćanje troškova zakupa, nakon bezbroj neuspelih pokušaja da obezbedim konkretniju podršku grada radi smanjenja mesečnih obaveza ili pokrenem javno-privatno partnerstvo između grada i Udruženja “e-Front”, kako bi grad preuzeo na sebe pokrivanje troškova zakupa, na samom kraju 2015. godine rešio sam da raskinem Ugovor o zakupu i zatvorim Hub & Coworking “Apolo”.

PC “Apolo” je i dalje u stanju raspada, krov prokišanjava, grejanje u pojedinim delovima uopšte ne radi (iako se uredno naplaćuje) a praznih lokala je sve više. Po odgovoru nadležne službe (videti prilog) – Gradske uprave za urbanizam na moj zahtev za dostavljanje informacija od javnog značaja, kvadratura celog PC “Apolo” je i dalje nepoznanica, objekat nije etažiran niti poseduje urednu upotrebnu dozvolu što daje osnovu za razne malverzacije.

Da li će biti novog haba i da li ćemo nastaviti sa našim aktivnostima, u velikoj meri zavisi od podrške gradske vlasti u pronalaženju adekvatnog prostora za ovu veoma bitnu ali neprofitnu delatnost i pomoći u razrešenju situacije sa JP “Poslovni prostor” koje nam je blokiralo račun i onemogućilo naše dalje aktivnosti.

Iako sam to učinio vie puta do sada, ovim putem još jednom pozivam gradonačelnika Novog Sada, gospodina Miloša Vučevića, da obrati pažnju na veoma ozbiljan problem koji postoji na samo par desetina koraka od gradske kuće i da nađe hrabrosti da ga, u interesu svih novosađana, kvalitetno reši. Takođe, bih pozvao aktuelnu republičku vlast da i u praksi, a ne samo deklarativno, pokaže da podržava preduzetništvo i ne dozvoljava bahato i nemarno upravljanje svojinom građana od strane javnih preduzeća.

Za kraj i jedno pitanje za predstavnike kako gradske tako i republičke vlasti je – da li će se i kako sankcionisati odgovorna lica kako iz JP “Poslovni prostor” tako i one iz Gradske uprave zato što:

  • Zavodu za urbanizam grada Novog Sada dve godine nije dostavljena dokumentacija potrebnu za etažiranje objekta i dobijanje upotrebne dozvole;
  • nisu uradili sve što je potrebno da se očuva imovina grada Novog Sada;
  • ne raspolažu gradskom imovinom na domaćinski način i ne rade u interesu grada i zakupaca poslovnog prostora;
  • nisu uradili ništa po pitanju smanjenja troškova PC “Apolo” koji plaćaju zakupci 1;
  • na netransparentan način i nezakonito posluju sa zakupcima 2?

 

1 Na računima za utrošenu električnu energiju se nalaze stavke za obračunatu reaktivne energije i prekomerne reaktivne energije. Do obračuna reaktivne energije dolazi zbog nečinjenja, tj. ne preduzimanja mera u cilju postizanja racionalne potrošnje el. energije od strane vlasnika prostora. Ovaj trošak se može u potpunosti eliminisati jednostavnom i finansijski nezahtevnom intervencijom. Pored toga, samo na jednom mernom mestu se plaća maksimalna iskorišćena snaga od 200kW dok ona realno ide najviše do 43.01kW. Takođe, niti jedan račun za utrošenu vodu tokom poslednjih godinu dana nije ispostavljen na osnovu realne potrošnje već samo na osnovu akontacije.

2 Odredba Ugovora o zakupu koja govori o učešću u zajedničkim troškovima je neodrediva.

Dragan Antonić