Portal eUprava ovog meseca obeležava sedam godina rada tokom kojih je, sa više od 750.000 aktivnih korisnika i 800 elektronskih usluga različitih državnih organa, postao jedan od najviše korišćenih i najposećenijih nacionalnih portala.

Od osnivanja do danas građani su više od tri i po miliona puta iskoristili različite usluge Portala. Nadaleko najpopularnija, sa oko dva miliona korišćenja, bila je registracije vozila, a odmah iza nje, sa 750.000 korišćenja, našla se usluga Zakazivanje termina u policijskim stanicama. Više od 250.000 korisnika podnelo je zahtev za novu zdravstvenu knjižicu preko Portala, i to je ujedno i prva usluga koja je omogućila da se dokument šalje na kućnu adresu i tako potpuno zaobiđe odlazak na šalter.

Tokom ove godine unapređeni su i sistemi unutar državne uprave i lokalne samouprave. Početkom juna lansirana je nova funkcionalnost Portala eUprava, razvijena za sve šalterske radnike unutar sistema – eZUP.

„Primenom usluge eZUP, kojom je povezano prvih šest najvećih baza podataka u Srbiji, državne institucije će najzad moći brzo i efikasno da razmenjuju podatke između sebe, a građani više neće biti njihovi kuriri. eUprava će dobiti nove mogućnosti i šira ovlašćenja da razvija unapređene i korisne besplatne servise za sve građane Srbije“, kaže Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodaje:

„Procenjuje se da će primena eZUP-a građanima Srbije uštedeti više od pet miliona sati koje bi proveli u redovima i pred šalterima, i oko milion radnih sati državnim službenicima. Zahvaljujući ovoj usluzi Portala, građani će biti oslobođeni plaćanja brojnih taksi, što će im na godišnjem nivou uštedeti oko 750 miliona dinara.“

Važno je napomenuti da se, u eri borbe protiv sive ekonomije, eUprava pokazala kao jedan od najefikasnijih alata za suzbijanje i sprečavanje korupcije, i kao kanal kojim se lako i precizno prate tokovi novca i usluga. Do sada se preko Portala, na ime administrativnih taksi, u državnu kasu slilo više od 100 miliona evra.

Podsetimo, Srbija je u septembru prošle godine napravila skok od čak 30 mesta na globalnoj rang listi elektronskih uprava – članica Ujedinjenih nacija, i sada se nalazi na visokoj 24. od ukupno 193 pozicije. To je najbrži rast zabeležen u poslednje dve godine u Evropi. Nacionalni Portal eUprava dobitnik je prestižne nagrade „The European IT Excellence Awards 2011“.