Microsoft je nedavno najavio tri nove funkcije u okviru Microsoft Teams platforme, kako bi omogućio zaposlenima – tzv. Firstline Workers radnicima da rade najbolje što mogu. Reč je o zaposlenima koje čini više od dve milijarde ljudi širom sveta, a koji rade na prvim linijama poslova pružanja usluga ili na zadacima u oblasti maloprodaje, ugostiteljstva, putovanja i proizvodnje.

Microsoft proširuje ovu platformu novim mogućnostima za digitalno osnaživanje zaposlenih koji su prvi kontakt sa korisnicima i kupcima. Noviteti obuhvataju prilagodljivo mobilno iskustvo sa funkcijama samo za mobilne uređaje, kao što je deljenje lokacija; Graph API za Shifts alat predviđen za zakazivanje sastanaka, koja obezbeđuje integraciju između Microsoft Teams i sistema za upravljanje radnom snagom; i novu funkciju Praise koja olakšava menadžerima i zaposlenima da prepoznaju svoje saradnike u okviru Microsoft Teams platforme.

Zaposleni sada mogu da komuniciraju i efikasno sarađuju sa prilagođenim mobilnim iskustvima Microsoft Teams i novim mobilnim funkcijama

Za zaposlene, kao što su recimo saradnici u maloprodaji, članovi posade leta ili radnici na terenu – mobilnost je suština posla koji rade. Za njihove poslove karakteristična je potreba da razmenjuju informacije sa drugim kolegama u svojoj organizaciji, a do sada su često morali da se oslanjaju na nesigurne aplikacije za međusobne razgovore. Takva iskustva ne predstavljaju samo rizik vezan za sigurnost razmene informacija, već i problem usklađenosti pravila, a sam proces je često neefikasan.

Microsoft nudi novo, prilagodljivo i mobilno iskustvo korišćenja Microsoft Teams platforme, koje zaposlenima koji su u direktnom kontaktu sa korisnicima, pruža alate za efikasnu komunikaciju i saradnju u pokretu. To je jednostavna, poznata i sigurna platforma, sa nekoliko novih funkcija koje se odnose samo na mobilne uređaje i koje imaju posebnu važnost upravo za tzv. Firstline Workers. Među novim funkcijama su deljenje lokacije i pametna kamera, kao i mogućnost snimanja i deljenja audio poruka.

U zavisnosti od prirode posle, zaposleni imaju različite potrebe. Dok je nekom potreban pristup privatnim razgovorima, kalendarima i pozivima, drugima je možda potreban samo pristup timovima i kanalima. IT administratori sada mogu dati svakom zaposlenom pristup zasnovan na ulogama, za osnovne funkcije Microsoft Teams koje su im potrebne. Ova mogućnost može se koristiti za zaposlene u bilo kojoj ulozi, sa opcijom da IT kreira prilagođenu politiku ili da koristi novi šablon konfiguracije za zaposlene. Korisnici mogu dodatno prilagoditi svoje iskustvo tako što će module koji im najviše trebaju prikačiti na njihov navigacioni bar.

 

Integrisanje sistema za menadžment zaposlenih sa Microsoft Teams uz pomoć novog API

Mnoge kompanije se oslanjaju na sisteme za menadžment zaposlenih kako bi upravljale važnim operativnim zadacima – kao što je raspoređivanje smena, platni spisak, beneficije, vreme i prisustvo. Microsoft zbog toga radi na skupu novih API-a, koji omogućavaju organizacijama da integrišu postojeće sisteme za upravljanje radnom snagom sa Microsoft Teams platformom. Prvi API je Graph API za Shifts, alat za upravljanje rasporedom u Microsoft Teams. Sa Shiftom koji je sada dostupan za sve korisnike, novi API omogućava integraciju između Shifta i biznis sistema za planiranje, osiguravajući neometan pristup sistemima za upravljanje, i menadžerima i zaposlenima, direktno iz Microsoft Teams.

Nova funkcija Praise pomaže da zaposleni budu angažovani i motivisani

Firstline Workers, kao što su saradnici u maloprodaji, igraju ključnu ulogu u predstavljanju brenda bilo koje kompanije, ali u ovom segmentu zaposlenih prisutna je najveća fluktuacija i zamena ljudi. Omogućavanje njihovog boljeg angažovanja, ali i lakšeg prepoznavanja njihovih kvaliteta i uspeha, može znatno da doprinese poboljšanju njihovog zadovoljstva i smanjenju odliva ovih zaposlenih. Nova karakteristika – Praise, daje menadžerima i zaposlenima jednostavan način da prepoznaju zasluge svojih saradnika, na Teams platformi, gde ceo tim može da ih vidi.