Kompanija Ericsson predstavila je 5G Readiness Survey, globalno istraživanje koje ispituje aktivnosti vodećih pružalaca usluga u pogledu pripreme za 5G implementaciju; prioritete koji stoje iza njihovih inicijativa i načine na koje oni mogu da ubrzaju razvoj 5G implementacije u okviru svojih mreža. Ovo istraživanje daje presek stanja u industriji u pogledu naredne generacije mobilnih tehnologija.

Ovo istraživanje se bazira na informacijama dobijenim od 50 menadžera iz 29 svetskih operatora koji su govorili o svojim namerama u pogledu 5G tehnologije. Gotovo svi ispitanici ukazali su na rast prihoda i uštede troškova kao ključne faktore prilikom donošenja odluke o slučajevim upotrebe ove tehnologije, a koji mogu da donesu veće prihode. Dok je tradicionalno fokus na potrošaču, velika većina ispitanika složila da kako bi prihodovali od 5G tehnologije, operatori će morati da pružaju usluge prilagođene pojedinačnim industrijama i pronađu nove modele za raspodelu prihoda. Oblasti koje imaju visok potencijala za rast prihoda su partnerstva sa drugim kompanijama i Internet stvari (IOT).

Istraživanje takođe ukazuje i na pilot projekte koje Ericsson trenutno sprovodi sa velikim brojem partnera iz industrije kako bi se utvrdile njihove potrebe i kreirala održiva digitalna rešenja za sve segmente industrije.

Prema rezultatima istraživanja, operatori mogu već sada da sprovedu aktivnosti kako bi se osigurao neometan prelazak na 5G. Te aktivnosti uključuju kreiranje novih strategija, ulaganje u razvoj i ispitivanja i test projekte, ali i evaluaciju i usvajanje novih i poslovnih modela.

Arun Bansal, direktor poslovnog sektora za Mrežne proizvode u kompaniji Ericsson, kaže: „Mi u kompaniji Ericsson verujemo da je 5G je temelj na kome će Umreženo društvo ostvariti svoj puni potencijal. U partnerstvu sa našim klijentima radimo na brzom usvajanju 5G tehnologije kroz implementaciju standarda, kreiranje snažne 5G infrastrukture širom sveta i pomažući im da kroz 5G unesu inovacije koje su prilagođene životnim situacijama.”