Kaspersky

Suočavajući se sa neprestanim promenama u svetu sajber bezbednosti, 2024. godina donosi nove izazove, posebno u finansijskom sektoru. Prema najnovijim izveštajima kompanije Kaspersky, finansijske institucije i organizacije će morati da pojačaju svoje sajber odbrane kako bi se suprotstavile rastućim pretnjama koje donosi veštačka inteligencija i automatizacija.

Rast sajber napada i nova pretnja brazilskim bankarskim trojancima

Stručnjaci predviđaju porast sajber napada, posebno onih koji koriste veštačku inteligenciju za oponašanje legitimnih kanala komunikacije. Ova tehnika dovodi do povećanja broja kampanja nižeg kvaliteta, koje mogu lakše zavarati korisnike. Pored toga, očekuje se i ponovna pojava brazilskih bankarskih trojanaca, koji su već pokazali sposobnost da ciljaju širok spektar finansijskih institucija širom sveta.

Zloupotreba sistema za direktna plaćanja i mobilno bankarstvo

Jedan od ključnih trendova u 2024. godini biće zloupotreba sistema za direktna plaćanja. Sajber kriminalci će iskoristiti popularnost ovih sistema, što će rezultirati povećanjem broja malvera koji ciljaju ove platforme. Mobilno bankarstvo takođe ostaje na udaru, sa trojancima koji postaju sve sofisticiraniji i opasniji.

Sigurnosne “rupe” u paketima otvorenog koda

Očekuje se i porast broja paketa otvorenog koda sa sigurnosnim propustima. Ovi propusti predstavljaju značajan rizik za organizacije, jer sajber kriminalci mogu lako iskoristiti te “rupe” za pristup osetljivim podacima i finansijskim sistemima.

Povećanje saradnje u kriminalnom ekosistemu

Sajber kriminalni ekosistem pokazuje tendenciju ka fluidnijoj strukturi. U 2024. godini očekuje se da će članovi kriminalnih grupa često menjati grupe ili raditi za više njih istovremeno. Ova prilagodljivost otežava praćenje i borbu protiv sajber kriminala, što zahteva inovativne pristupe u sajber bezbednosti.

Globalno usvajanje automatizovanih sistema prenosa

Automatizovani sistemi prenosa (ATS) postaju sve popularniji. Predviđa se da će globalno usvajanje ovih sistema preći granice Brazila i omogućiti sajber kriminalcima širom sveta da iskoriste ove sisteme za finansijsku dobit.

Smanjenje napada “nultog dana”, fokus na “dana 1” napade

Napadi “nultog dana” postaju manje učestali, dok sajber kriminalci prelaze na pouzdanije metode eksploatacije. Ova promena strategije znači da će organizacije morati da budu još opreznije u zaštiti svojih sistema.

Eksploatacija pogrešno konfigurisanih uređaja i usluga

Postoji veliki rizik od eksploatacije pogrešno konfigurisanih uređaja i usluga. Sajber kriminalci će iskoristiti ove slabosti za neovlašćeni pristup i pokretanje napada.

Proaktivne strategije i sektorska saradnja

Suočavajući se sa ovim izazovima, finansijske institucije i organizacije moraju proaktivno prilagođavati svoje strategije sajber bezbednosti. Ključ uspeha leži u saradnji između javnog i privatnog sektora, kao i u stvaranju jedinstvenog fronta protiv rizika koji će definisati teren finansijske sajber bezbednosti u 2024. godini.

Ove prognoze su važan deo godišnjeg izveštaja Kaspersky Security Bulletin i nude detaljan uvid u predstojeće izazove u domenu finansijske sajber bezbednosti. Za više informacija, posetite Securelist.com.