Mobilna aplikacija

Bez sumnje, telefoni su postali sastavni deo našeg života. Oni nam pružaju zabavu, informacije, povezuju nas, pružaju mogućnost da istražujemo koje su naše strasti, ponovo proživimo uspomene i podelimo sa okruženjem svoje najdublje misli.

Volimo naše pametne telefene, ali u kom trenutku ta ljubav postaje zamena za najvažnije odnose u našim životima? U kojem trenutku vreme provedeno uz naše telefone postaje važnije od vremena provedenog s porodicom, supružnicima, decom i prijateljima? I kako da znamo kada smo prešli granicu normalnog ponašanja?

Kao proizvođači prvog mobilnog telefona na svetu, osećamo odgovornost da istražimo uticaj ove tehnologije koja se razvija izuzetno brzo, kao i želju da ona bude sastavni deo našeg života, a da ipak ne postane njegov centar , drugim rečima – da korišćenje telefona bude umereno.

Kako b smo došli do potrebnih informacija, u saradnji sa Dr. Nensi Etkof (Nancy Etcoff), poznatim ekpertom za ponašanje koje je u vezi sa umnim i moždanim aktivnostima, a ujedno i ekspertom u oblasti nauke o sreći na harvardskom univerzitetu, kao i psihologom na psihijatrijskom odeljenju okružne bolnice u Masačusetsu, razvili smo globalno istraživanje koje se bavi ponašanjem i navikama u vezi sa upotrebom telefona kod različitih generacija. Ovo istraživanje, koje je sprovela nezavisna istraživačka kompanija Ipsos, takođe doprinosi razumevanju uticaja pametnih telefona na naše veze sa drugim ljudima i nama samima u fizičkom i socijalnom okruženju.

„Kod većine korisnika pametnih telefona, problematično ponašanje uzrokovano je njihovim nepromišljenim reakcijama i lošim navikama, u čijem prevazilaženju im je potrebna pomoć“ – izjavila je dr. Nensi Etkof. „Pozitivni podsticaji u ponašanju i osvešćenost o zaštiti životne sredine svakako će biti od pomoći, baš kao i napori zaposlenih u mobilnoj industriji. Veliki društveni uzorak prikazan u ovom istraživanju, sastavljen od anketa sprovedenih u više zemalja, ističe potrebu za zajedničkim razumevanjem i delanjem“

Ključni zaključi:

Istraživanje je pokazalo da ljudi često daju prednost telefonu u odnosu na drage ljude, dok su najalarmantniji podaci u vezi sa mlađim generacijama koje su odrasle u digitalnom svetu. Zaključili smo, takođe, i da ljudi prepoznaju potrebu za balansom i da su spremni da pomognu:

 

  • Značaj telefona: Trećina ispitanika (33 odsto), daje prednost provođenju vremena sa svojim pametnim telefonima u odnosu na druženje sa ljudima do kojima im je stalo.
  • Generacijski faktor: Ovi problem u vezi sa pametnim telefonima, izraženiji su među mlađom generacijom, a više od polovine (53 odsto) pripadnika nulte generacije opisuje telefon kao svog najboljeg prijatelja.
  • Potrebna pomoć: Ljudima je potrebna pomoć kako bi napravili balans između života i telefona. Zapravo, čak 61 odsto ispitanika se složilo da žele da dobiju najbolje od svog telefona kada im je potreban, a kada nije, žele da se fokusiraju na život bez telefona.
  • Potreba za odvajanjem: Većina ispitanika (60 odsto) izjavila je da im je veoma važno da imaju život odvojen od telefona.

 

Istakli smo tri ključna problema u vezi s ponašanjem zbog korišćenja pametnih telefona, koja imaju uticaj na naše veze sa drugima i nama samima, a studija ističe da mlađe generacije imaju više sklonosti da razviju ova problematična ponašanja:

 

  • Kompulsivna provera: Polovina ispitanika (49 odsto) slaže se da proverava svoj telefon češće nego što bi želela (gotovo 6 do 10 u Nultoj generaciji i među Milenijalcima), kao i da se oseća prisiljenim da konstantno proverava svoj telefon.
  • Previše vremena provedenog na telefonu: Trećina ispitanika (35 odsto) slaže se da provodi previše vremena sa svojim pametnim telefonom (44 odsto Nulte generacije) i veruje da bi bili zadovoljniji kada bi to promenili.
  • Emocionalna zavisnost: Dve trećine (65 odsto) ispitanika priznalo je da oseća paniku pri pomisli da su izgubili svoj telefon (3 od 4 pripadnika Nulte generacije i Milenijalaca), dok 3 od 10 (29 odsto) priznaje da u trenucima kada ne koristi svoj telefon, razmišlja iplanira kada će ga ponovo upotrebljavati.

 

Šta radimo:

 

Jasno je da postoji potreba za boljim balansom između telefona i realnog života. Kako biste odredili gde se vi nalazite na ovoj skali, napravili smo onlajn kviz koji se sastoji od 10 jednostavnih pitanja koja pomažu da još bolje razumete svoju vezu s telefonom. Kviz možete uraditi na phone-lifebalance.com.

Takođe,  sarađujemo sa eksternim organizacijama sličnih stavova i proučavamo ponašanje nas zaposlenih u Motoroli, kako bismo stvorili nove inicijative i programe koji bi doprineli boljem balansu

O istraživanju:

Istraživanje o balansu između telefona i realnog života kompanije Motorola (Motorola Phone-Life Balance Study), sprovođeno je od 30. novembra 2017. godine do 26. decembra 2017. među 4,418 korisnika pametnih telefona uzrasta od 16 do 65 godina iz SAD-a, Brazila, Francuske i Indije. Margina uzorka greške na ukupnom broju ispitanika ((n=4,418) je ±1,5 procenata. Ovo znači da, ukoliko bi istraživanje bilo ponovljeno, zaključci istraživanja ne bi varirala više od 1,5 procenata u odnosu na sve ispitanike, 95 od 100 puta.