ddos napadi

Prema istraživanju o korporativnim IT bezbednosnim rizicima u 2016. godini, koju su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International među 4.000 ljudi u 25 zemalja, utvrđeno je da jedan DDoS napad može koštati kompaniju više od 1,6 milion dolara, mada  to u velikoj meri zavisi od brzine detektovanja napada.

Kompanije koje su bile izložene DDoS napadima u poslednjih 12 meseci navele su troškove koje su imale nakon napada. Ispostavilo se da su najveći troškovi, koje su snosila srednja i velika preduzeća (20 odsto odnosno 19 odsto), bili izazvani promenama njihovih kreditnih i osiguravajućih procena, što ne iznenađuje s obzirom na to da mnogi DDoS napadi postaju javni. Za mala preduzeća, najveći trošak koji se tiče DDoS napada odnosio se na plaćanje radnicima za prekovremeni rad (17 odsto). DDoS napadi su takođe navedeni kao jedan od najvećih razloga zbog kojih kompanije zapošljavaju nove radnike, što je zaključeno na osnovu podatka da je 37 odsto kompanija koje su bile žrtve ovih napada navelo da planiraju da povećaju broj zaposlenih u IT sektoru.

Drugi veliki troškovi koji su izazvani DDoS napadima obuhvataju kompenzacije koje kompanije moraju izvršiti prema klijentima (12 odsto), poboljšanje IT infrastrukture i softvera (10 odsto), obuku osoblja (10 odsto) i PR troškove kako bi se povratila reputacija kompanije (9 odsto). Ovo dovodi do toga da prosečni troškovi DDoS napada iznose 106.000 dolara za manje kompanije i do 1,6 miliona dolara za velika preduzeća. Još jedan bitan zaključak sistraživanja jeste da, ukoliko kompanija detektuje napad u prva 24 časa, troškovi mogu biti gotovo prepolovljeni u poređenju sa napadom koji je detektovan dan kasnije.

,,Naše istraživanje pokazuje da su DDoS napadi najskuplje sajber pretnje sa kojima se suočavaju kompanije. Skuplji su od virusa ili cryptomalware infekcije. Čak jedan DDoS napad može da onesposobi onlajn servise na duži period, ošteti reputaciju kompanije i liši ih trenutnih ili budućih klijenata. Postoje indikacije da su prolongirani DDoS napadi doveli do bankrotstva i zatvaranja uspešnih onlajn biznisa. Proaktivna zaštita omogućava kompaniji da brzo detektuje tekući DDoS napad i da, uz pomoć rešenja kao što je Kaspersky DDos Protection, brzo sazna kada napad počne zahvaljujući DDoS Intelligence sistemu i time suzbije potencijalne rizike, izjavio je Aleksej Kiselev (Alexey Kiselev) menadžer za Kaspersky DDos Protection.