lenovo

Kompanija Lenovo Group objavila je izuzetne rezultate svoje celokupne fiskalne godine i četvrtog kvartala, demonstrirajući snažnu poziciju kompanije u doba do sada neviđene globalne transformacije. Uprkos tome što je fiskalna godina bila puna makro-ekonomskih i industrijskih izazova, kompanija je uspela da ostvari celogodišnji prihod u iznosu preko 50 milijardi američkih dolara (50.7 milijardi) drugu godinu zaredom.

Profitabilnost kompanije Lenovo

Profitabilnost i dalje ostaje snažna, sa istorijski visokim prihodima pre oporezivanja u iznosu od 1.02 milijarde američkih dolara, što je uvećanje od 19% u odnosu na prošlu godinu. Celogodišnji neto prihod iznosi 665 miliona američkih dolara, što je u poređenju sa prethodnom godinom 12% više.

Osnovna zarada po akciji tokom cele godine iznosila je 5.58 američkih centi, ili 43.61 hongkonških centi, i za četvrti kvartal iznos je bio 0.36 američkih centi ili 2.80 hongkonških centi. Odbor direktora kompanije Lenovo proglasio je konačnu dividendu od 2.77 američkih centi ili 21.50 hongkonških centi po akciji za fiskalnu godinu završenu 31. marta, 2020. godine.

lenovo

“Tokom jednog od najozbiljnijih perioda globalne promene i transformacije koji smo ikada videli, kompanija Lenovo je značajno transformisala svoje poslovanje tokom prethodne godine. Od postizanja rekordnog PTI-a od 1.03 milijarde američkih dolara do dostizanja gotovo rekordnog prihoda od 50.7 milijardi američkih dolara, ne mogu biti ponosniji na naš snažni performans,” rekao je Jang Juanking (Yan Yuanqing), odbornik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo. “Takođe sam izuzetno ponosan na to kako nastavljamo da se nosimo sa globalnom pandemijom, kao preduzeće i kao korporativni građanin. Dok svet nastavlja da se suočava sa teškim vremenima, siguran sam da će kompanija Lenovo iskoristiti svoju operativnu izvrsnost i globalni uticaj kako bismo nastavili da primenjujemo našu inteligentnu transformativnu strategiju i u potpunosti iskoristimo prilike koje nam naša ‘nova normalnost’ pruža.”

Globalni ekonomski faktori i izgledi

Poslednjih 12 meseci obuhvatili su nekoliko promena širom industrije, uključujući geopolitičke neizvesnosti, manjak snabdevenosti, uticaj razmene valuta, i u četvrtom kvartalu globalnu COVID-19 pandemiju. Što se tiče korona virusa, preduzeće je upotrebilo moć više od 30 kompanijskih i drugih proizvođača širom sveta kako bi prilagodili kapacitete i povratili proizvodnu ravnotežu. Ovaj geografski balans i momentalna fleksibilnost i izdržljivost bili su od ključnog značaja za operativnu izvanrednost koja je prikazana tokom godine, obezbeđujući kompaniji nastavak proizvodnje i isporučivanja porudžbina potrošačima tokom četvrtog kvartala. Gledajući napred, ova temeljna sposobnost, zajedno sa stalnim inovacijama, nastaviće da pokreće poslovanje dok kompanija koristi dugoročne mogućnosti rasta koje ‘nova normalnost’ rada i učenja od kuće stvara. Ovaj trend ne dovodi samo do rasta za PC i pametne uređaje, već takođe i za centre pružanja podrške i infrastrukturu koja napaja brže mreže i digitalnu potrošnju.

Pregled poslovanja Grupe u fiskalnoj godini

Grupa Intelligent Devices Group (IDG) kompanije Lenovo nastavlja da bude predvodnik jakih performansi kompanije. PC and Smart Devices grupa (PCSD), jedna od dve poslovne jedinice u okviru grupe IDG, predvodila je godinu sa prihodima od skoro 40 milijardi američkih dolara, što je uvećanje od 3.6% u odnosu na prošlu godinu. Profitabilnost se poboljšala, sa rekordnim prihodima pre oporezivanja u iznosu od 2.3 milijarde američkih dolara (više od 18% više u poređenju sa prethodnom godinom) i vodeći u industriji rekord PTI margine od 5.9%, što je uvećanje od 0.7 bodova od prošle godine. Prošireno je liderstvo na globalnom tržištu PC uređaja, sa udelom uvećanim za više od 1%, dostigavši 24.5% za celu godinu. Ovaj snažan održiv rast pokreće dosledna strategija koja se fokusira i investira u izrazito rastuće segmente, kao što su Gaming, Workstations, Visuals, Thin and Light and Chromebooks od kojih svaki dvocifreno nadmašuje tržiše.

Usled pandemije COVID-19 zatvorena primarna fabrika Lenovo pametnih telefona

Druga poslovna grupa grupe IDG, Mobile Business Group (MBG), bila je na putu ka uspešnoj godini pre nego što je četvrti kvartal uticao na zatvaranje primarne fabrike pametnih telefona kompanije u Vuhanu, usled pandemije COVID-19. Ukupni prihodi MBG grupe su se smanjili i gubitak pre oporezivanja je iznosio 43 miliona američkih dolara, što je značajno umanjeno sa 96 miliona na godišnjem nivou. Preduzeće je nastavilo da se fokusira na inovativnost, uz ponovno stupanje na scenu sa legendarnim sklopivim Motorola razr pametnim telefonom.

Grupa Data Center Group (DCG) imala je gubitak prihoda od 8.7% u odnosu na prethodnu godinu, usled manje Hyperscale potražnje i značajnog pada cena robe, ali prihodi nevezani za hyperscale porasli su za 5.3% od prošle godine. Ovo je podstaknuto dvocifrenim rastom prihoda u slučaju softverske infrastrukture, skladištenja, softvera i servisa.

Naročito u slučaju skladištenja, prihodi su porasli za više od 50% u odnosu na prošlu godinu. Osim toga, volumen servera koji nije hyperscale porastao je za 14% i kineski prihodi za 23% u odnosu na prethodnu godinu. Kompanija je takođe I dalje na prvom mestu u oblasti High Performance Computing, s obzirom na to da 173 od 500 najboljih sistema širom sveta sada pokreće Lenovo.

Pametni IoT prihodi

Transformacija poslovanja demonstrirala je solidan napredak. Pametni IoT prihodi su se gotovo učetvorostručili (+296%) u odnosu na prošlu godinu zahvaljujući uvećanoj i virtuelnoj stvarnosti, pametnim kancelarijama i internetu stvari. Pametna infrastruktura porasla je za 37% od prethodne godine usled ostvarivanja Network Function Virtualization prihoda. I došlo je do više nego udvostručivanja Smart Vertical prihoda, pametnih zdravstvenih i pametnih obrazovnih rešenja. Softver i servisi su imali svoju najbolju godinu sa rekordnim prihodom* od 3.5 milijardi američkih dolara, što je godišnje uvećanje od 43.2%, postajući na ovaj način pokretač celokupne transformacije Grupe.

Najznačajnija zapažanja za četvrti kvartal

·        Prihodi Grupe za kvartal su bili 10.6 milijardi američkih dolara, 9.7% manje od prošle godine. Pre oporezivanja prihod je iznosio 77 miliona američkih dolara i neto prihod 43 miliona.

·        PC i pametni uređaji su imali snažan kvartal. Prihod je od prošle godine opao za 4.4%, ali prihod pre oporezivanja se poboljšao za 15% (525 miliona naspram 458 miliona američkih dolara) u odnosu na prošlu godinu, proširujući tako vodeću industrijsku profitabilnost kompanije za ceo 1 poen, do rekordnih 6.2%.

·        Volumen PC uređaja je nadmašio tržište za četiri boda, proširujući vođstvo kompanije i poziciju broj 1 na globalnom tržištu. Prihodi od PC uređaja nadmašili su sva geografska tržišta širom sveta.

·        Na grupu Mobile Business Group uticala je COVID-19 pandemija koja je u Vuhanu dovela do zatvaranja glavne fabrike pametnih telefona kompanije u većem delu kvartala. Uprkos tome preduzeće je uspelo da iskoristi svoj globalni proizvodni uticaj i proizvelo je 6 miliona telefona tokom kvartala.

·        U Data centru, volumen servera je nastavio dvocifren rast (14%) godinu za godinom. Hyperscale prihodi su ostali izazov usled značajnog pada cena robe, ali prihodi od poslovanja nevezanog za hyperscale su porasli gotovo 4% za godinu dana, što je podstaknuto ključnim rastom i profitabilnim segmentima softverske infrastrukture, skladišta, softvera i servisa.

Izveštaj o četvrtom kvartalu možete pronaći i ovde.