LG TV UHD

Kompanija LG Electronics objavila je finansijske rezultate za treće tromesečje 2017. godine, prema kojima su zabeleženi prihodi u iznosu od 15,22 biliona južnokorejskih vona (13,44 milijardi američkih dolara), što predstavlja porast od 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Sve četiri vodeće poslovne jedinice kompanije LG zabeležile su više prihode u odnosu na isti period 2016. godine, odražavajući snažnu profitabilnost posebno u segmentu kućne zabave i kućnih aparatima uprkos nepovoljnom poslovnom okruženju koje je rezultat komplikovane međunarodne trgovinske situacije. Kada je reč o pojedinačnim poslovnim jedinicama kompanije, postignuti finansijski rezultati izgledaju ovako:

· Kompanija LG Home Appliance & Air Solutions je ponovo najviše doprinela porastu prihoda, koji je u ovom kvartalu iznosi 4,98 biliona južnokorejskih vona (4,4 milijardi američkih dolara), što je povećanje od 16 odsto u odnosu na isti period prošle godine, pre svega zahvaljujući snažnoj prodaji u Severnoj Americi, Evropi i Aziji.

· Kompanija LG Home Entertainment je zabeležila svoju najveću kvartalnu operativnu dobit od 458 milijardi južnokorejskih vona (404,39 miliona američkih dolara) i visoku operativnu maržu od 9,9 odsto zahvaljujući većoj potražnji za premium televizorima na američkom i azijskom kontinentu. Prodaja je porasla za 12 odsto u odnosu na isti period 2016. godine i dostigla je vrednost 4,64 biliona južnokorejskih vona (4,09 milijardi američkih dolara). Strategija kompanije LG u nadjačavanju konkurencije proširenjem premium komponente televizijskog biznisa fokusirajući se na OLED i Ultra HD televizore pokazala se uspešnom.

· Kompanija LG Mobile Communications je ostvarila prihode od 2,81 biliona južnokorejskih vona (2,48 milijardi američkih dolara), što predstavlja rast od 8 odsto u odnosu na 2016. godinu i 4 odsto više u odnosu na prethodni kvartal, prvenstveno zahvaljujući odličnoj prodaji vodečeg smart telefona G6, kao i modela iz Q i K serije. Operativni gubitak od 375,3 milijardu južnokorejskih vona (331,37 miliona američkih dolara) predstavlja poboljšanje od 13 odsto u odnosu na treći kvartal 2016. godine.

· Kompanija LG Vehicle Components ostvarila je snažnu prodaju od 873,4 milijardi južnokorejskih vona (771,2 miliona američkih dolara), što predstavlja porast od 29 odsto u odnosu na treći kvartal 2016. godine, dok zabeleženi operativni gubitak od 29 milijardi južnokorejskih vona (25 miliona američkih dolara) odražava kontinuirane investicije u istraživanje i razvoj, kao i u dalju ekspanziju poslovanja.