Profesionalna društvena veb-mreža LinkedIn lansirala je novu besplatnu aplikaciju Lookup koja olakšava pretragu profila saradnika u okviru iste firme

Nedavno istraživanje koje je obavio LinkedIn pokazalo je potrebu za takvom aplikacijom koja omogućava da se lako pronađu kolege i pristupi njihovom profilu.

Identifikacija se obavlja upotrebom poslovnog mejla.

linkedin

Nakon toga, može se pristupiti profilu bilo kog saradnika firme koji ima profil na Linkedinu, čak i ako nema instaliran Lookup.

Tako se može doći do svih informacija koje se nalaze na LinkedIn-u, kao i poslovnih mejlova i brojeva telefona.

Aplikacija, takođe, olakšava pretragu, ona se može obaviti na osnovu više kriterijuma: imena, karijere, diploma, kompetencije i ostalog.

Lookup je trenutno dostupan samo na operativnom sistemu Ajos, ali će kasnije biti moguć i na Androidu, objavljeno je na veb-portalu Itespresso.fr.