Od ponedeljka, 10. decembra .RS domen će „govoriti“ čak 13 jezika i omogućiti upotrebu 67 latiničkih slova, pa nazivi domena, između ostalog, vićeneće morati da se pišu „ošišanom latinicom“.

Registrantima postojećih .RS domena će od tog datuma biti omogućena registracija novog naziva .RS domena koji na određenim pozicijama umesto „ošišanih“ slova ima odgovarajuća slova koja ranije nisu bilana raspolaganju (npr. „č“ ili „ć“ umesto „c“,„š“ umesto „s“ itd).

Povodom toga, u ponedeljak, 10. decembra 2018. u Biblioteci grada Beograda, Knez Mihailova 56,u sali Fonda umetnosti na drugom spratu, Registarnacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) će organizovati skup sa sledećom agendom:

10.30 Registracija – uzimanje izjava

11.00 Svečano otvaranje

Obraćanje predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija (TBC)

Obraćanje Mihaila Jovanovića, direktora Kancelarije za IT i eU

Obraćanje Danka Jevtovića, člana UO ICANN-a

11.30 Izlaganje Vojislava Rodića, predsednika UO RNIDS-a

12.00 Koktel

13.00 Kraj skupa

Činjenica je da svakinarod teži da na Internetu koristi svoje nacionalno pismo, i to ne samo uokviru sadržaja, već i u okviru naziva domena. Prateći svetske trendove, RNIDS je još 2012. omogućio registraciju ćiriličkih naziva u okviru .SRB domena, a sada će u okviru naziva .RS domena omogućiti upotrebu šireg skupa latiničkih slova koja se koriste u Republici Srbiji, uključujući i pisma nacionalnih manjina.

Detaljnije informacijeo registraciji naziva .RS domena sa širim skupom latiničkih slova možete pronaći na viševredi.rs.